Visit BigblueAgency
ປະຊາຊົນລາວຍັງກືກໜັງສື ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາມີຈຳນວນຫຼາຍ

ປະຊາຊົນລາວຍັງກືກໜັງສື ແລະ ເດັກ ນ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາມີຈຳນວນຫຼາຍ

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍັງມີ ປະຊາຊົນລາວທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ເດັກນ້ອຍລາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ປະລະຈາກໂຮງ ຮຽນຊັ້ນປະຖົມຈໍານວນຫຼາຍ, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທ້າ ທາຍຕໍ່ການພັດທະນາການສຶກສາ-ກິລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນທີ 7 ກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເນື່ອງໃນ ວັນສາກົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ໜັງສື ຄົບຮອບ 55 ປີ (8 ກັນຍາ1965- 8 ກັນຍາ 2020) ໂດຍມີ ເນື້ອໃນ ບາງຕອນທີ່ສໍາຄັນວ່າ: ໃນສົກປີຮຽນ 2020-2021 ນີ້ ມີປະມານ 4 % ທີ່ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ເດັກນ້ອຍລາວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ປະ ລະ ຈາກໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດ ຫ່າງໄກສອກຫຼິກ,ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫ່ຍຫຼວງປະເທດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ບໍ່ຮູ້ ວ່າຈະສິ້ນສຸດເວລາໃດ ຊຶ່ງມັນເປັນຜົນກະທົບ ອັນ ໜັກໜ່ວງ ແລະ ຮ້າຍແຮງຕໍ່ການພັດທະນາ ການ ສຶກສາ-ກິລາ .
ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ລັດຖະບານກໍ່ຄື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜຸ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ພິການໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄວາມສະເໝີ ພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມ ໂດຍຜ່ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃນຫຼາຍຮູບແບບ ຊຶ່ງປະກອບມີການຮຽນທາງໄກ, ການຮຽນຜ່ານໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply