Vientiane Times Lao
ປະຊາຊົນລາວເສຍຊີວິດປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປີຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ປະຊາຊົນລາວເສຍຊີວິດປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປີຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ໜັກໜ່ວງກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ, ທຽບໃສ່ຫົວຄົນ. ຕະຫຼອດ 9 ປີ (ປີ 1964 ​ເຖິງ​ປີ 1973) ຂອງການຖີ້ມລະເບີດ, ທຸກໆ 8 ນາທີ ມີຍົນຫຼາຍກ່ວາ 580.000 ຖ້ຽວ ​ບັນທຸກລະເບີດ ມາຖີ້ມລົງໃສ່ຜືນແຜ່ນດິນລາວ ເຊິ່ງມີປະມານ 3 ລ້ານໂຕນ, ໃນ​ນັ້ນ ມີລະ​ເບີ​ດລູກ​ຫວ່ານ (ລະ​ເບີດບົມ​ບີ) ປະມານ 270 ລ້ານ​ໜ່ວຍ. ນັກວິຊາການດ້ານ​ລະ​ເບີ​ດ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ 30 ສ່ວນ​ຮ້ອຍຂອງ​ລະ​ເບີດ​ດັ່ງ​ກ່າວແມ່ນບໍ່​ທັນ​ແຕກ, ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ພາຍຫຼັງ​ສົງຄາມ​ສິ້ນສຸດ​ ຍັງມີລະ​ເບີ​ດ ລູກຫ​ວ່ານປະມານ 8​0 ລ້ານ​ໜ່ວຍ ແລະ ບົມໃຫ່ຍອີກຫຼາຍລ້ານໜ່ວຍ ຍັງບໍ່​ທັນ​ແຕກຕົກຄ້າງຢູ່ປະເທດເຮົາ ​​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ດໍາລົງຊີວິດ, ທໍາມາຫາກິນ​ໄດ້​​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ ຖືກບາດ​ເຈັບ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ປີ 2009 ເຖິງ ປະຈຸບັນ ກໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຈາກ ລບຕ ປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປີ.

ຄຊກລໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ໂດຍສຸມໃສ່ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ, ການສໍາຫຼວດ, ກວດກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ,​ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.  ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຊື່ອມສານວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເຂົ້າໃນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະການເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຊັ້ນປະຖົມ, ການເຊື່ອມເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (2021-2025), ການສ້າງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

ຂໍ້ມູນ-ພາບ: ຄຊກລ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ