Vientiane Times Lao
ປະຊາຊົນ ຢູ່ລຽບແມ່ນໍ້າງື່ມຕອນ ລຸ່ມ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງສະພາບນໍ້າເພີ່ມ ຂື້ນ ໃນໄລຍະນີ້

ປະຊາຊົນ ຢູ່ລຽບແມ່ນໍ້າງື່ມຕອນ ລຸ່ມ ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງສະພາບນໍ້າເພີ່ມ ຂື້ນ ໃນໄລຍະນີ້

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ1 ໄດ້ອອກແຈ້ງການວ່າ: ປະຈຸບັນ ມີພາຍຸພັດຜ່ານເຂດອ່າງໂຕ່ງນໍ້າງື່ມ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າໃນອ່າງໃກ້ຈະເຕັມ, ສະນັ້ນ ໄລຍະວັນທີ 15-18 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ1 ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງລະບາຍນໍ້າອອກຈາກເຂື່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ທຸລະກິດ, ຮ້ານອາຫານເຮືອເພ, ປາກະຊັງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາໄສຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນໍ້າງື່ມຕອນລຸ່ມ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ມີການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ລະດັບນໍ້າທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມສາຍນໍ້າງື່ມ ແລະ ຕິດຕາມການແຈ້ງເຕືອນລະດັບນໍ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ