Vientiane Times Lao
ປະຊາຊົນ ເມືອງ ມະຫາໄຊ ວິຕົກກ່ຽວ ກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຈາກລົດ ບັນທຸກ ສິນຄ້າ

ປະຊາຊົນ ເມືອງ ມະຫາໄຊ ວິຕົກກ່ຽວ ກັບອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຈາກລົດ ບັນທຸກ ສິນຄ້າ

ອຳນາດການປົກຄອງ ເມືອງ ມະຫາໄຊ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ທີມງານນັກຂ່າວ ວຽງຈັນທາຍມື້ເຊົ້າວັນທີ 2 ກຸມພາ 2020 ວ່າ: ຊາວເມືອງມະຫາໄຊຈໍານວນ 67 ໝູ່ ບ້ານ, ຫຼາຍກວ່າ 38 ພັນກວ່າຄົນ ທີ່ມີເຮືອນ ລຽບແຄມທາງເລກທີ 12 ຕ່າງກໍ່ວິຕົກ ແລະ ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຄົນຫວຽດນາມ ທີ່ມາແຕ່ດ່ານສາກົນ ນາເພົາ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ໂດຍຜ່ານ ໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ຂອງເມືອງມະຫາໄຊ ເພາະລົດບັນທຸກດັ່ງ ກ່າວເປັນລົດພວງ ມີຄວາມຍາວ ແລະ ແລ່ນໄວກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດເປັນປະຈໍາ.

ທ່ານ ບົວພັນ ແສງຈັນ ເຈົ້າເມືອງມະຫາໄຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລົດບັນທຸກ ສິນຄ້າຂອງຄົນ ຫວຽດນາມໄດ້ເກີດອຸປະຕິ ເຫດເປັນປະຈໍາ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງມະຫາໄຊ ເພາະລົດບັນທຸກ ດັ່ງກ່າວ ແລ່ນໄວ ແລະ ບໍ່ຢ້ານຕໍ່ການເກີດ ອຸປະຕິເຫດຍ້ອນລົດທຸກໆ ຄັນແມ່ນມີປະ ກັນໄພ 100 % ຫຼື ຊັ້ນໜຶ່ງໝາຍວ່າຖ້າເກີດ ອຸປະຕິເຫດແມ່ນບໍລິສັດປະກັນໄພຈະຈ່າຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໝົດ ຍ້ອນແນວນັ້ນຜຸ້ຂັບລົດ ບັນທຸກສິນຄ້າຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນຄົນຫວຽດ ນາມ ຈຶ່ງບໍ່ຢ້ານການເກີດອຸປະຕິເຫດ ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງມີຄວາມກັງວົນ ທຸກໆວິນາທີ ທີ່ອອກຈາກບ້ານ ຫຼື ເວລາຂີ່ ລົດຕາມ ເສັ້ນທາງ.

ທ່ານ ບົວພັນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ ໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດທາງເມືອງພຽງແຕ່ໄດ້ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຮັບຮູ້ວິທີປ້ອງກັນຕົວເອງເທົ່ານັ້ນຈາກລົດ ຂົນສິນຄ້າຫວຽດນາມ. ໃນປີ 2019 ພາຍ ໃນເມືອງມີອຸປະຕິເຫດທີ່ເກີດຈາກລົດ ຂົນສິນຄ້າຫວຽດນາມຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 5 ຄົນ ບາດເຈັບ 43 ຄົນ ພາຫະນະເປ່ເພ 32 ຄັນ. 

ຂ່າວ-ພາບ:ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply