Visit BigblueAgency
ປີ 2021 ນີ້, ເຊກອງຈະເນັ້ນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເປັນ ໂຄງການທີ່ສະພາຮັບຮອງ

ປີ 2021 ນີ້, ເຊກອງຈະເນັ້ນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເປັນ ໂຄງການທີ່ສະພາຮັບຮອງ

ທ່ານເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ເຈົ້າແຂວງເຊກອງໄດ້ກ່າວຕໍ່ທີມງານວຽງຈັນທາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ສະເພາະວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນໃນປີ 2021 ນີ້, ແຂວງເຊກອງຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ສະພາຮັບຮອງເປັນຕົ້ນເເມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເຊກອງ ຫາເມືອງດາກຈຶງ, ທາງບ້ານໂພນ-ຕີນພູລະກຸບ, ຂົວ 7 ແຫ່ງຕາມທາງເຊກອງ-ກະລຶມ, ທາງເບຕົງຢູ່ເທດສະບານແຂວງ, ຜັງເມືອງຟາກນໍ້າເຊກອງ, ທາງດາກມັນ-ດາກປຣາ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ.

ທ່ານເຫຼັກໄຫຼ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກນີ້ຍັງຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອການພັດທະນາ 4 ໂຄງການບູລິມະສິດໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການປັບປຸງນໍ້າປະປາເມືອງລະມາມ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາເມືອງດາກຈຶງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງປະຕູໂຂງດ່ານສາກົນດາກຕະອອກ-ນາມຢາງ  ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ພ້ອມກັນນີ້ຈະສຸມໃສ່ຍາດແຍ່ງດຶງດູດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ວ່ອງໄວມີປະສິດທີ່ຜົນດີກວ່າເກົ່າແນໃສ່ຍາດແຍ່ງທຶນຮອນມາພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນທັງຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply