Visit BigblueAgency
 ປີ 2023 ວຽກງານບໍລິຈາກເລືອດ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 73.023 ຖົງ

 ປີ 2023 ວຽກງານບໍລິຈາກເລືອດ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 73.023 ຖົງ

ໃນປີ 2023 ຜ່ານມາ, ຕາມແຜນການບໍລິຈາກເລືອດໃນທົ່ວປະເທດຕ້ອງບັນລຸ 73.000 ຖົງ, ແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງລື່ນຄາດໝາຍ ໄດ້ 73.023 ຖົງ, ໃນນັ້ນ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ 36.115 ຖົງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ 36.908 ຖົງ, ຊຶ່ງຕົວເລກບໍລິຈາກເລືອດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກາແດງ ປະຈຳປີ 2023​ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2024, ເມື່ອວັນທີ 31 ມັງກອນ 2024 ຜ່ານມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈັດໂດຍ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ.

ສະເພາະ ປີ 2022 ຜ່ານມານີ້ ຕາມແຜນການບໍລິຈາກເລືອດໃນທົ່ວປະເທດຕ້ອງບັນລຸ 68.000 ຖົງ, ແຕ່ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 66.976 ຖົງ (ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 98% ) ຫຼຸດຄາດໝາຍ 1.024 ຖົງ.

ການບໍລິຈາກ​ເລືອດຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສັງຄົມ ແມ່ນການ​ປະກອບສ່ວນນໍ້າ​ໃຈອັນສໍາຄັນ ​​​ເພື່ອ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ ຄົນ​ເຈັບ​ ​ແລະ ຜູ້​ຕ້ອງການ​​ເລືອດ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຊີວິດ​ຂອງ​​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

Related Articles

Leave a Reply