Visit BigblueAgency
ປີ 2024, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະປ່ອຍປາ  ແລະ ສັດນໍ້າ 9 ລ້ານກວ່າໂຕ ຄືນສູ່ທຳມະຊາດ

ປີ 2024, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະປ່ອຍປາ  ແລະ ສັດນໍ້າ 9 ລ້ານກວ່າໂຕ ຄືນສູ່ທຳມະຊາດ

ໃນປີ 2024 ນີ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ໄດ້ກຽມຂະບວນການປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆ ຄືນສູ່ທຳມະຊາດຕາມແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 9 ລ້ານກວ່າໂຕ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນ້ຳ ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2024, ຊຶ່ງພິທີປ່ອຍປາ ປະຈໍາປີ 2024 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2024 ຢູ່ບ້ານຮ່ອງສຸພາບ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ແສງອາລຸນ ສຸລິຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເນື່ອງໃນວັນປ່ອຍປາ ແລະ ສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ ປີນີ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆ ລົງສູ່ທຳມະຊາດທັງໝົດ 9 ລ້ານກ່ວາໂຕ, ໃນນັ້ນ ປ່ອຍໃນພິທີ 4 ແສນໂຕ, ຢູ່ບັນດາເມືອງ 9 ຕົວເມືອງ 5 ແສນກວ່າໂຕ  ແລະ ປ່ອຍຕາມຊຸມຊົນຕ່າງໆ 8 ລ້ານກວ່າໂຕ ຊຶ່ງປາທີ່ຈະນຳມາປ່ອຍປະກອບມີພັນປາ ພື້ນເມືອງ ແລະ ແນວພັນປາທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ດີ ສາມາດອາໄສຢູ່ ໃນເຂດແຫຼ່ງນໍ້າຈະປ່ອຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ປາປາກ, ປາສະຫຼິດ, ປາເຂັງ, ປາກົດ, ປາເພັ້ຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ສໍາລັບ ໃນປີ 2024 ນີ້, ທາງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ກຽມຂະບວນການປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນໍ້າ  ເພື່ອຄືນຄວາມອຸດົມສົມບູນສູ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆ ໂດຍມີແຜນປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 64 ລ້ານໂຕ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງໃນວັນປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ແຫ່ງຊາດ ປີນີ້. ໃນຂະນະທີ່ ປິ 2023 ຜ່ານມາ ສາມາດປ່ອຍປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ໄດ້ທັງໝົດ 62 ລ້ານໂຕ.

Related Articles

Leave a Reply