Vientiane Times Lao
ປຶກສາຫາລືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ປຶກສາຫາລືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຮ່ວມກັບ ອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດ ນີ້ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງເຊກອງ.

ທ່ານ ວັນດີ ຈັນສົມບັດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຫາລືບາງບັນຫາ ກ່ຽວກັບເດັກ ເປັນຕົ້ນ ວຽກງານສຶກສາໃນການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ ໂດຍຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ: ປອດໄພກັບໄປໂຮງຮຽນ, ເພື່ອເປັນບົດຮຽນທີ່ສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານການຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຜົນກະທົບ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າໃນການຄວບຄຸມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກັບມາເກີດໃນຮອບ 2 ອີກ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ອຸປະກອນການໂຄສະນາ, ວຽກງານສຶກສາ, ວຽກງານໂພສະນາການ, ວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ, ຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ອື່ນໆ ໃນການສະກັດກັ້ນການພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ຂ່າວ: ແຂວງ ເຊກອງ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ