Vientiane Times Lao
ຜຸ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າກຽມຮັບມືກັບລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ທີ່ຈະເພີ່ມຂື້ນທຸກໆປີ

ຜຸ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າກຽມຮັບມືກັບລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ທີ່ຈະເພີ່ມຂື້ນທຸກໆປີ

ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ແຕ່ປີ 2020-2025 ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເລີ່ມປະຕິບັດ ແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ຫາ 31 ທັນວາ 2025.

ໂຄງສ້າງຂອງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາຄາແມ່ນຈະເພີ່ມຂື້ນທຸກໆປີ ເຊັ່ນ ຜູ້ຊົມໃຊ້ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໃສ: ອັດຕາຄ່າຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 0-150 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ: ສຳລັບປີ 2020 ແມ່ນ 355 ກີບ/1 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ, 2021 ແມ່ນ 359 ກີບ, 2022 ແມ່ນ 362 ກີບ, 2023 ແມ່ນ 366 ກີບ, 2024 ແມ່ນ 369 ກີບ ແລະ ປີ 2025 ແມ່ນ 373 ກີບ.

ສະເພາະຊົມໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 150 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ ລາຄາແມ່ນຈະສູງຂື້ນຕື່ມ ເຊັ່ນ: ຊົມໃຊ້ຫຼາຍ ກວ່າ 150 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ: ລາຄາສຳລັບປີ 2020 ແມ່ນ 710 ກີບ/1ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ, 2021 ແມ່ນ 717 ກີບ, 2022 ແມ່ນ 724 ກີບ, 2023 ແມ່ນ 732 ກີບ, 2024 ແມ່ນ 739 ແລະ 2025 ແມ່ນ 746 ກີບ.

ນອກນັ້ນລາລາໄຟຟ້າແຮງດັນກາງ 22 ກິໂລວັດ ແລະ ແຮງດັນສູງ 115 ກິໂລວັດ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ບັນດາທຸ ລະກິດທົ່ວໄປ, ສະຖານທູດ-ອົງການສາກົນ, ທຸລະກິດສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ທຸລະກິດບັນເທິງ, ສຳນັກ ງານລັດ-ບໍລິຫານ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້ຳສະບຽງອາຫານ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ໃຊ້ໄຟຕາມແຮງດັນດັ່ງກ່າວ ລາຄາກໍ່ຈະສູງຂື້ນຕື່ມຖ້າທຽບ ກັບຄ່າໄຟຟ້າທີ່ຊົມໃຊ້ຂະໜາດ 0-150 ກິໂລວັດໂມງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 150 ກິໂລວັດໂມງ.

ໂຄງສ້າງລາຄາໃໝ່ນີ້ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາຄາໄຟຟ້າແມ່ນເພີ່ມຂື້ນຖ້າທຽບກັບລາຄາປັດຈຸບັນ ເຊັ່ນ: ລາຄາໄຟຟ້າ ທີ່ຊົມໃຊ້ 0-150 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ: ເດືອນ ກຸມພາ 2020 ແມ່ນ 1 ກິໂລວັດໂມງ ລາຄາມີພຽງແຕ່ 348 ກີບ/ເດືອນ ແລະ ນັບແຕ່ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາລາຄາຈະແມ່ນ 355 ກີບ/ເດືອນ/ກິໂລວັດໂມງ. ສ່ວນ​ວ່າ​ລາ​ຄາ​ໄຟ​ຟ້າ ແຮງ​ດັນ​ກາງ ແລະ ສູງ ຈະເລີ່ມຈາກລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 600 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ/ ເດືອນ ຫຼື ສູງ ກວ່າແລ້ວແຕ່ຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ທຸລະກິດບັນເທິງ ລາຄາແມ່ນ 1,458 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພານີ້.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ ປະກອບ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ