Visit BigblueAgency
ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ແນວໃດ?

ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ແນວໃດ?

ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະສາມາດແຜ່ເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວໂດຍຜ່ານປາກ ຫຼື ດັງໃນຮູບແບບຂອງແຫຼວນ້ອຍໆໃນເວລາທີ່ ພວກເຂົາໄອ, ຈາມ, ເວົ້າ, ຮ້ອງເພງ ຫຼື ຫາຍໃຈ. ຜົນການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວສາມາດແຜ່ເຊື້ອສູ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດກັນພາຍໃນ 1 ແມັດໄດ້ໂດຍຜ່ານການຫາຍໃຈເອົາລະອອງຂອງແຫຼວທີ່ມີເຊື້ອເຂົ້າໄປ ຫຼື ສໍາຜັດໂດຍກົງກັບຕາ, ປາກ ແລະ ດັງ. ກໍລະນີບໍ່ມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ ຫຼື ຢູ່ສະຖານທີ່ໃນຮົ່ມທີ່ແອອັດ ລະອອງຂອງແຫຼວທີ່ມີເຊື້ອຈະສາມາດລອຍຢູ່ຕາມອາກາດໄດ້ ແລະ ລອຍໄປໄກກວ່າ 1 ແມັດ, ນອກນັ້ນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ຕິດເຊື້ອຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ໂດຍ ການສໍາຜັດກັບພື້ນຜິວທີ່ມີເຊື້ອຄົງຄ້າງຢູ່ແລ້ວມາສໍາຜັດຕາ ດັງ ຫຼື ປາກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ທໍາຄວາມສະອາດມື.
ດັ່ງນັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງໃນເວລາເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ແອອັດ, ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍເຈວລ້າງມື ແລະ ອື່ນໆ.
ຂໍ້ມູນ: ສູນຂ່າວສານການແພດ ສຸຂະສຶກສາ

Related Articles

Leave a Reply