Vientiane Times Lao
ຜູ້ປະສົບໄພ ນ້ຳຖ້ວມແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານທາງຢູມັນນີ (u-money) ຂອງຢູນິເທວ

ຜູ້ປະສົບໄພ ນ້ຳຖ້ວມແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານທາງຢູມັນນີ (u-money) ຂອງຢູນິເທວ

ໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂອງ ຢູນິເທວ (unitel) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຊິ່ງ unitel ໄດ້ເລືອກຊ່ອງທາງຢູມັນນີ (u-money) ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 500 ລ້ານກີບ ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ຕ້ອງການສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ເຖິງຜູ້ປະສົບໄພໂດຍກົງ ແລະໄວທີ່ສຸດ ເຊີ່ງມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນສົ່ງຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ 8 ເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເສຍຫາຍ. ໃນນັ້ນ, ແຕ່ລະເມືອງມີ 150 ຄອບຄົວ ມີ 8 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 1.200 ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜູນ ມູນຄ່າ 300.000 ກີບ/ຄອບຄົວ ລວມເປັນ 360 ລ້ານກີບ ແລະ ມີ 68 ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ມູນຄ່າ 2.059.000 ກີບ/ຄອບຄົວ ລວມເປັນ 140 ລ້ານກີບ ລວມຈຳນວນທັງໝົດທີ່ ຢູນີເທວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 500 ລ້ານ ກີບ. ການມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຄັ້ງນີ້ ຢູນີເທວປະຕິບັດ ການໂອນເງິນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍກົງຫາ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍຜ່ານບໍລິການ u-money , ເຊີ່ງປະຈຸບັນການເບີກຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດການໂອນເງິນ ສຳເລັດ 100 %  ແລ້ວ.

ຊ່ອງທາງຢູມັນນີ (u-money) ໄດ້ກາຍເປັນຊ່ອງທາງເລືອກທີ່ດີສຸດສໍາລັບ ການນຳໃຊ້ ເຂົ້າເປັນ ຊ່ອງທາງໃນການເບີກຈ່າຍ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້ ເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບເງິນໂດຍກົງ, ໄວ ແລະ ປອດໄພ , ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ສາມາດຖອນເງິນ ໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການ ຂອງ ຢູນີເທວ , ຮ້ານຕົວແທນ ຫຼື ກັບພະນັກງານຂອງຢູນີເທວ ທົ່ວປະເທດ.

ພາບ: ຕ້ອມ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ