Vientiane Times Lao
ຜູ້ສູງອາຍຸມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ຜູ້ສູງອາຍຸມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ປະເທດລາວມີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ລາຍວັນ ຊຶ່ງຜູ້ເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນ, ມີໂລກປະຈໍາຕົວ ແລະ ໄປພົບໝໍຊ້າ ດັ່ງນັ້ນລູກຫຼານຄວນພາພວກເພີ່ນໄປສັກວັກຊິນ ເພາະການສັກວັກຊິນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສ້າງພູມຕ້ານທານປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເມື່ອເປັນແລ້ວພະຍາດດັ່ງກ່າວກໍຈະບໍ່ແຜ່ເຊື້ອຮ້າຍແຮງ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດໄດ້ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງລູກຫຼານບໍ່ຄວນໄປຢູ່ໃກ້ເພີ່ນໃນໄລຍະນີ້ເພາະພວກເພີ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ງ່າຍກວ່າໄວໜຸ່ມ ແລະ ເມື່ອພົບວ່າພວກເພີ່ນມີອາການຄ້າຍຄືນິຍາມເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວຄວນພາພວກເພີ່ນໄປພົບແພດໝໍໂດຍໄວ.

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ທົ່ວປະເທດໄດ້ມີຜູ້ປິ່ນປົວຫາຍດີຈາກພະຍາດໂຄວິ-19 ຫຼາຍກວ່າ 25.800 ຄົນ ຊຶ່ງສະເລຍແລ້ວມີຜູ້ປິ່ນປົວຫາຍດີປະມານ 200 ກວ່າຄົນຕໍ່ວັນ ຊຶ່ງບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້ອີກໂດຍໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກອົງການອະນາໄມໂລກແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີບາງກຸ່ມຄົນ ຫຼື ສັງຄົມລະແວງສົງໃສ ຈໍາແນກລັງກຽດ ຫຼື ຢ້ານພວກເຂົາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດດໍາລົງຊີວິດໄດ້ປົກກະຕິຄືແຕ່ກ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕິດເຊື້ອ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາໄດ້ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ.  

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ