Vientiane Times Lao
ຜູ້ສູງອາຍຸແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນການເຈັບເປັນຮຸນແຮງ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19

ຜູ້ສູງອາຍຸແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນການເຈັບເປັນຮຸນແຮງ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19

 ຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ແກ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນການເຈັບເປັນຮຸນແຮງ ຫຼື ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ-19 ໃນກໍລະນີທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າກຸ່ມຄົນຜູ້ສູງອາຍຸອາດຈະບໍ່ໄດ້ໄປໃນຈຸດສ່ຽງ ຫຼື ໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມ ແອອັດແຕ່ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື ລູກຫຼານກໍ່ສາມາດເປັນສາເຫດທີ່ນໍາເຊື້ອມາສູ່ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ ດັ່ງນັ້ນການສັກວັກຊິນຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

 ເມື່ອເບີ່ງອາຍຸຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ປະເທດລາວຈໍານວນ 38 ຄົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້່ແລ້ວພົບວ່າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ.

ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ປະຊາຊົນລາວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ຫຼື ສັກວັກຊິນຊະນິດເຂັມດຽວຄົບແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 2,3 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງຕາມແຜນຂອງລັດຖະບານແມ່ນຈະສັກວັກຊິນໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 50% ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 3,5 ລ້ານຄົນຂອງຈໍານວນປະຊາຊົນລາວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນປີ 2021 ນີ້.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ