Vientiane Times Lao
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ລາວຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ລາວຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄກຊລ) ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ລາວໂດຍສະເພາະຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານຫລຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ ຈາກ 119 ຄົນ ໃນປີ 2010 ຍັງເຫຼືອ 25 ຄົນ ໃນປີ 2019 ແລະ ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 18 ຄົນ ໃນປີ 2020.

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະທານ ຄກຊລ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ຄົບຮອບ 10 ປີ (01 ສິງຫາ 2010-01 ສິງຫາ 2020) ວ່າ: ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ ໃນການປະຕິບັດພັນທະສາກົນຕໍ່ມວນມະນຸດໃນໂລກ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ໂລກມີຄວາມປອດໄພຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ເກີດສັນຕິພາບ ແລະ ຢຸດຕິຄວາມທໍລະມານຂອງປະຊາຊົນຈາກໄພຂົມຂູ່ຂອງລະເບີດລູກຫວ່ານ.

 

ທ່ານ ຄຳແພງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີສອງ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ກໍສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດຫລາຍຢ່າງ ໃນການປະຕິບັດພັນທະສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ພັດທະນາວິທີການສຳຫລວດຊອກຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ໂດຍການປ່ຽນຈາກການກວດກູ້ທີ່ໄປຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງປະຊາຊົນ ມາເປັນການກວດກູ້ ຕາມຈຸດຫລັກຖານຂອງລະເບີດຕົກຄ້າງ, ເຊິ່ງວິທີການດັ່ງກ່າວ ສາມາດພົບເຫັນຈຳນວນລະເບີດລູກຫວ່ານຕົກຄ້າງໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານສຳຫລວດຊອກຫາລະເບີດຕົກຄ້າງມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຈໍານວນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນແຕ່ລະປີ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: Solidarité du Laos

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ