Vientiane Times Lao
ຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງຂອງແທ້ ຈະຕ້ອງມີການຕິດ ກາໝາຍຖິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ

ຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງຂອງແທ້ ຈະຕ້ອງມີການຕິດ ກາໝາຍຖິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ

ນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນການຜະລິດທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງຈະສາມາດຕິດກາໝາຍຖິ່ນກໍາເນີດແຫ່ງຊາດ ແລະ ວາງຈໍາໜ່າຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນ ຖິ່ນກໍາເນີດຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຊຶ່ງພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ  ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ແລະ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ທ່ານ ສຸກັນ ບຸນຍົງ.

ການທີ່ຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາເນີດ ຫຼື ໄດ້ຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກໍາເນີດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຕາມຂັ້ນຕອນ ການຜະລິດທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ແທ້ຈິງຂອງສິນຄ້າ.

ຂໍ້ມູນ-ພາບ: ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜ້າໄໝຫລວງພະບາງ

 

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ