Visit BigblueAgency
ຝຸງຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງທໍາລາຍພຶດກະສິກໍາຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້

ຝຸງຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງທໍາລາຍພຶດກະສິກໍາຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງສາລີໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງຜົ້ງສາລີເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສັດຕູພຶດຕາມລະດູການໃນແຕ່ລະປີໂດຍສະເພາະແມ່ນຝຸງຕັກແຕນໄມ້ປ່ອງທີ່ເຂົ້າທໍາລາຍພຶດ-ຜັກ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນແຕ່ລະປີຈະມີການປ້ອງກັນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ສີດຢາປ້ອງກັນ, ທໍາລາຍແຫຼ່ງວາງໄຂ່ ແລະ ສິດຢາຂ້າຕັກແຕນ ແລະ ວິທີອື່ນໆແຕ່ຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ສາມາດຕ້ານກັບຝຸງຕັກແຕນເຂົ້າທໍາລາຍສວນພຶດ-ຜັກໄດ້.
 ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຜົ້ງສາລີໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຝຸງຕັກແຕນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມລະບາດຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີນັບແຕ່ ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ບ້ານກຸງຍາງ ເມືອງໃໝ່ ລຽບຕາມຊາຍແດນ ລາວ – ຫວຽດນາມ. ຮອດປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງ ມີການລະບາດ ຢູ່ໃນ 115 ບ້ານ, ພົບຈຸດວາງໄຂ່ 181 ຈຸດ, ເນື້ອທີ່ຜົນລະປູກເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 800 ເຮັກຕາ ຢູ່ ໃນ 89 ບ້ານ.

Related Articles

Leave a Reply