Vientiane Times Lao
ພາສີ ສະຫວັນນະເຂດ ຕັ້ງເປົ້າຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 1.100 ຕື້ກີບ.

ພາສີ ສະຫວັນນະເຂດ ຕັ້ງເປົ້າຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 1.100 ຕື້ກີບ.

ໃນປີ 2023ນີ້  ພາສີປະຈຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕັ້ງເປົ້າ ສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະ ມານໃຫ້ໄດ້ 1.100 ຕື້ກີບ ພາຍຫຼັງສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນແຜນການຂອງປີ 2022 ທີ່ສາມາດຈັດເກັບໄດ້ 1.161,264 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 122,24% ຂອງແຜນການປີ.

ໃນຈຳນວນ 1.100 ຕື້ກີບ ນີ້ໄດ້ແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນເກັບ ລາຍຮັບດັ່ງນີ້: ດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ II ໃຫ້ໄດ້ 890 ຕື້ກີບ, ຫ້ອງການພາສີປະຈຳເຂດ ເສດຖະກິດພິເສດ (ທ່າບົກ) ໃຫ້ ໄດ້ 50 ຕື້ກີບ, ດ່ານພາສີສາກົນ ແດນສະຫວັນໃຫ້ໄດ້ 150 ຕື້ກີບ ແລະຂະແໜງກວດກາ ແລະກວດ ສອບຄືນການແຈ້ງພາສີໃຫ້ໄດ້ 10 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ສົມຈິດ ລາຊະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພາສີປະຈຳແຂວງ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ພາສີປະຈຳແຂວງສະຫວັນນະ ເຂດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລ ຍະຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນລາຍຮັບງົບປະມານສົກປີ 2022 ເຖິງວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດ ລ້ອມທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ   ແລະທ້າ ທາຍຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມ ເອົາໃຈໃສ່ນຳພາ-ຊີ້ນຳຂອງຄະນະ ພັກ, ຄະນະນຳຂອງລັດຖະການ ພາສີແຕ່ລະຂັ້ນ, ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົດພາຍໃນອົງກອນ.

ໂດຍໃນປີ ທີ່ຜ່ານມາປະເພດສິນຄ້າທີ່ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດປະກອບມີ: ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ562ຕື້ ກວ່າກີບ, ນ້ຳມັນລໍ່ມື່ນ-ອາຍແກັສ 24 ຕື້ກວ່າກີບ, ພາຫະນະ(ເປັນ ຄັນ) 127 ຕື້ກວ່າກີບ, ສິ້ນສ່ວນ ພາຫະນະ 20 ຕື້ກວ່າກີບແລະໄດ້ ຈາກອື່ນໆ 105 ຕື້ກວ່າກີບ,ຈາກ ນັ້ນຍັງມີສິນຄ້ານຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງ ອອກຕໍ່ 181 ຕື້ກວ່າກີບ, ຄ່າປັບ ໃໝ-ຂາຍເຄື່ອງຮິບ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະໄດ້ຈາກຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ 119 ຕື້ກວ່າກີບ.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ