Vientiane Times Lao
ພົບການລັກລອບນໍາເຂົ້າໝູພັນຊີ້ນ ແລະ ໝູປ່າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພົບການລັກລອບນໍາເຂົ້າໝູພັນຊີ້ນ ແລະ ໝູປ່າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ການລັກລອບນໍາເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຊິ້ນສ່ວນສັດ (ໄກ່, ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ), ອາຫານທະເລ, ພາຫະນະ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນພາຫະນະ (ລົດໃຫ່ຍ ແລະ ລົດຈັກ)  ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຍັງແກ້ໄຂບໍ່ຕົກຍ້ອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີຫຼາຍເມືອງທີ່ຕິດກັບປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະກັບປະເທດໄທ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທະຫານປະຈໍາຊາຍແດນ ຫຼື ທະຫານລາດຕະເວນ 324 ຂອງ ກອງບັນຊາການ ທະຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກໍໄດ້ຍຶດໝູ 31 ໂຕ (ໝູພັນຊີ້ນ 27 ໂຕ ແລະ ໝູປ່າ 4 ໂຕ) ທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກປະ ເທດເພື່ອນບ້ານແບບຜິດກົດໜາຍ ຫຼື ລັກລອບນໍາເຂົ້າໂດຍບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນໃດໆ  ຢູ່ບ້ານທ່າສະໂນ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ສ່ວນວ່າເຈົ້າຂອງໝູດັ່ງ ກ່າວແມ່ນສາມາດ ຫຼົບໜີການຈັບກຸມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປໄດ້.

ການລັກລອບນໍາເຂົ້າສັດປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສັດປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສັດປີກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນໝູ ແລະ ອາຫານທະເລ (ປາມຶກ, ຫອຍ, ກຸ້ງ, ປູ ແລະ ອື່ນໆ) ແມ່ນພົບຫຼາຍຢູ່ບັນນດາ ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຍ້ອນ ຢູ່ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຫຼາຍປະເທດ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາແຕ່ລະດ່ານຈະມີມາດຕະການຢ່າງ ເຂັ້ມງວດກຽ່ວກັບການປ້ອງກັນການລັກລອບການນຳເຂົ້າຊິ້ນສ່ວນສັດ ແລະ ອາຫານທະເລ ດັ່ງກ່າວແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ຂໍ້ມູນ-ພາບ: ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ