Visit BigblueAgency
ພົບລູກປາໂລມາ ນ້ຳຈືດໂຕທໍາອິດ ໃນປີ 2024

ພົບລູກປາໂລມາ ນ້ຳຈືດໂຕທໍາອິດ ໃນປີ 2024

ກະຊວງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ປະເທດກຳປູເຈຍ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທີມງານ ກະຊວງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ພົບເຫັນລູກປາໂລມາ ນ້ຳຈືດ ຫຼື ປາຂ່າ ເກີດໃໝ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2024 ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ ແມ່ນໍ້າຂອງ ​ເຂດ​ອະນຸລັກ​ປາ​ໂລມາ​​ ເມືອງ Anlong Kampi ແຂວງ Kratie ທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງລູກ​ປາໂລມາໂຕນີ້ ​ຄາດ​​ວ່າ​ມີ​ອາຍຸ​ພຽງ 2 ວັນ, ​ຖືກພົບ​ເຫັນກຳລັງ​ລອຍນ້ຳ​ຢູ່​ກັບ​ຝຸງໂຕ​ໃຫຍ່ອີກ 6 ໂຕ.

ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກະຊວງ ກະຊວງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ບັນທຶກສະຖິຕິການເກີດຂອງປາໂລມາໃໝ່ 8 ໂຕ, ພ້ອມກັບການເສຍຊີວິດ 5 ໂຕ.

ແຫ່ງດຽວໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດພົບເຫັນປາຂ່າໄດ້ ກໍ່ຄືຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ ເຂດສີພັນດອນ (ບ້ານຫາງສະດໍາ ແລະ ບ້ານຫາງຄອນ, ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ) ຊາຍແດນລະຫວ່າງ ລາວ-ກໍາປູເຈຍ. ຈາກການຕາຍຂອງປາຂ່າໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງຂຶ້ນອີກວ່າ ວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ສັດນໍ້າ ຈະຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄູນຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ຊະນິດພັນສັດນໍ້າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊັ່ນ: ປາຝາໄລ, ປາບຶກ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ອນຈະຊ້າເກີນໄປ.

ປາຂ່ານໍ້າຈືດ ມີທັ້ງໝົດ 6 ສາຍພັນ ແລະ ໜຶ່ງໃນ 6 ສາຍພັນນີ້ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ສະເພາະໃນ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ (ຝັ່ງກໍາປູເຈຍແມ່ນຍັງມີປະມານ 89 ໂຕ ຈາກການສໍາຫຼວດໃນປີ 2020) ແຕ່ຕອນນີ້ ຈາກການຕາຍຂອງປາຂ່າ 3 ໂຕ ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2022 ນີ້ ອາດຍາກທີ່ຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ປາຂ່າຍັງມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພາະລະຫວ່າງ 2-3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ການພົບເຫັນປາຂ່າໃນລາວແມ່ນມີປະມານ 3-4 ໂຕເທົ່ານັ້ນ.

ປາຂ່ານໍ້າຈືດຄືໜຶ່ງໃນຊະນິດພັນສັດນໍ້າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ບັນຊີ 1 ແລະ ຍັງນອນຢູ່ໃນບັນຊີແດງ ວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ຂອງ IUCN.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Phnom Penh

ພາບ: MAFF

Related Articles

Leave a Reply