Vientiane Times Lao
ພຽງແຕ່ 29 ປີ ຄົນລາວຕາຍແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນຍ້ອນພະຍາດເອສ

ພຽງແຕ່ 29 ປີ ຄົນລາວຕາຍແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນຍ້ອນພະຍາດເອສ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັບແຕ່ປີ1990 ຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2019 ຢູ່ລາວມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ/ພະຍາດເອສສະສົມ ແລ້ວທັງໝົດ 11,212 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນພະຍາດເອສ 5,665 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດແລ້ວ 2,220 ຄົນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆຕາມລຳດັບ.

ທ່ານ ດຣ ພູທອນ ສຸດທະລັກ ຫົວໜ້າສູນຕ້ານເອສ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ເຊື້ອພະຍາດເອສໃນທົ່ວໂລກ ກໍ່ຄືພາກພື້ນສ່ວນໃຫ່ຍ ເຂົາເອີ້ນວ່າກຸ່ມທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງກ່ຽວກັບເປັນພະຍາດນີ້ແມ່ນກຸ່ມຜູ້ຍິງຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ອັນດັບສອງ ແມ່ນຜູ້ຊາຍມີເພດສໍາພັນກັບຊາຍ, ກຸ່ມສາມແມ່ນກຸ່ມທີ່ໃຊ້ເຂັມ ສີດຢາເສບຕິດຮ່ວມກັນ. ແຕ່ວ່າຢູ່ລາວເຮົາຖ້າເຮົາອີງໃສ່ການລາຍງານຂອງ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດລາວເຮົາພົບວ່າກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕິດພະຍາດເອສຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນກຸ່ມແຮງງານເຄື່ອນທີ່່ ຍ້ອນວ່າລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ໃນການ ປ້ອງກັນຈາກພະຍາດເອສນີ້ຍັງຕໍ່າ, ຮອງລົງມາແມ່ນກຸ່ມຜູ້ຍິງຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ຜູ້ຊາຍມີເພດສໍາພັນກັບຊາຍ ແລະ ກຸ່ມທີ່ໃຊ້ເຂັມສີດຢາຮ່ວມກັນ.

ທ່ານ ດຣ ພູທອນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ:  ໃນຈໍານວນ 11,212 ຄົນທີ່ກວດພົບເຊື້ອ ພະຍາດເອສ ໃນນັ້ນມີປະມານ 900,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈິງໃຈມາກວດເລືອດ, ແຕ່ປະຈຸບັນປະຊາກອນລາວມີຫຼາຍກວ່າ 7 ລ້ານຄົນ ເຊື່ອວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ເອສອາດຈະຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພາະຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ກ້າມາກວດເລືອດ.

ຂ່າວ:  ສົມພາວັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ