Vientiane Times Lao
ພຽງ 2 ເດືອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄດ້ແລ້ວເກືອບ 7 ພັນໂຕນ

ພຽງ 2 ເດືອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄດ້ແລ້ວເກືອບ 7 ພັນໂຕນ

ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນໄລຍະ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ນີ້, ສາມາດ ສົ່ງອອກໄດ້ ແລ້ວ 6.865,85 ໂຕນ, ຊຶ່ງໄປປະເທດເບນຢ້ຽມ 2.000 ໂຕນ, ປະເທດຈີນ 1.520 ໂຕນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານໂດລາ.

ທ່ານ ລັດຕະນະ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນແຂວງໃຫຍ່ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ທົ່ງພຽງ ຫຼື ເນື້ອທີ່ນາເປັນຈໍານວນຫຼາຍຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດເອົາແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນແຂວງທີ່ຜະລິດເຂົ້າຂາຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ. ສະເພາະການສົ່ງອອກປີນີ້ສາມາດສົ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ 2 ເດືອນເທົ່ານັ້ນເນື່ອງຈາກວ່າ ໄລຍະເດືອນ 3-4-5 ໄດ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນຫຼາຍປະເທດ ລວມທັງ ລາວເຮົາ ແລະ ໄດ້ມີການປິດດ່ານທຸກດ່ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານຈະອອກມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນປະເທດແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ການສົ່ງອອກ- ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນຍັງໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມງວດຢູ່ ເນື່ອງ ຈາກວ່າຍັງມີຫຼາຍປະເທດທີ່ຍັງມີ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

ທ່ານ ລັດຕະນະໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສະເພາະປີ 2019 ທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດສາມາດສົ່ງອອກເຂົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ 7.150,89 ໂຕນ, ເຊິ່ງຖືວ່າໜ້ອຍ ຍ້ອນວ່າເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າຈໍານວນໜຶ່ງຖືກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເສຍຫາຍຈໍານວນຫຼາຍ. ສໍາລັບປີ 2020ນີ້ຊາວກະສິກອນສາມາດປັກດໍາເຂົ້ານາແຊງໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ແລະ ເຂົ້າກໍ່ມີລາຄາສູງ ຄາດວ່າປີ 2020ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈະສາມາດສົ່ງອອກເຂົ້າສານໄດ້ຫຼາຍກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາຢ່າງແນ່ນອນຖ້າຫາກສະພາບການສົ່ງອອກກັບຄືນເຂົ້າສູ່ສະພາບການປົກກະຕິ.

ເມືອງທີ່ຜະລິດເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າເມືອງອື່ນແມ່ນເມືອງຈໍາພອນ, ໄຊບູລີ ແລະເມືອງສອງຄອນ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ