Visit BigblueAgency
ພຽງ 5 ເດືອນ ຄົນລາວຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວ 332 ກໍລະນີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ

ພຽງ 5 ເດືອນ ຄົນລາວຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວ 332 ກໍລະນີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ວັນທີ 26 ທັນວາ 2020 ຫາ 27 ພຶດສະພາ 2021 ຫຼື ພຽງ 5 ເດືອນ ປະຊາຊົນລາວຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວ 332 ກໍລະນີ  ຊຶ່ງແຂວງອັດຕະປືມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງດັ່ງກ່າວຫຼາຍກວ່າແຂວງອື່ນ ໂດຍມີຜູ້ຕິດເຊື້ອແລ້ວສູງເຖິງ 115 ກໍລະນີ, ຮອງລົງມາແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 58 ກໍລະນີ, ແຂວງສາລະວັນ 33 ກໍລະນີ, ອຸດົມໄຊ 22 ກໍລະນີ, ຫຼວງພະບາງ 22 ກໍລະນີ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ 20 ກໍລະນີ, ແຂວງວຽງຈັນ 19 ກໍລະນີ, ເຊກອງ 14 ກໍລະນີ, ຫຼວງນໍ້າທາ 7 ກໍລະນີ, ສະຫວັນນະເຂດ 6 ກໍລະນີ, ໄຊຍະບູລີ 5 ກໍລະນີ, ບໍລິຄໍາໄຊ 3 ກໍລະນີ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ  2 ກໍລະນີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສະເພາະບັນດາແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍປະກອບມີ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ໄຊສົມບູນ, ຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນນອນໃນມຸ້ງ, ຫຼິກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ, ທໍາລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນໜອນນໍ້າຍຸງລາຍ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ 5 ປ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກ ຄື: ປິດພາຫະນະເກັບນໍ້າທັງນອກ ແລະ ໃນເຮືອນບໍ່ໃຫ້ຍຸງລາຍມາໄຂ່ໃສ່, ປ່ຽນພາຫະນະທີ່ກັກເກັບນໍ້າເປັນປະຈໍາ, ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງເພື່ອກິນໜອນນໍ້າ, ປັບປຸງສິ່ງຕ່າງໆພາຍໃນເຮືອນໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນນິໃສປະຈໍາທຸກອາທິດ.  
ໃນປີ 2019 ຄົນລາວເສຍຊີວິດ 31 ຄົນຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 10 ກວ່າ ຄົນ.

 

Related Articles

Leave a Reply