Vientiane Times Lao
ພໍ່ແມ່ບາງຄອບຄົວຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກໄປແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ສາເຫດຍ້ອນຄອບຄົວທຸກຍາກ

ພໍ່ແມ່ບາງຄອບຄົວຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກໄປແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ສາເຫດຍ້ອນຄອບຄົວທຸກຍາກ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນມື້ວານນິ້ ວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019 ຢູ່ ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ເຊິ່ງກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວເປັນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ວ່າ: ຍັງມີບາງຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກພາຍໃນ ຄອບຄົວບາງຄົນ ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກສາວສ້າງຄອບຄົວກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນຄອບຄົວມີຖານະທຸກຍາກ ສຸດທ້າຍແມ່ນຢູ່ໃນຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ໜາຍວ່າ ເມື່ອແຕ່ງງານແລ້ວ ຝ່າຍຊາຍຄົນຕ່າງປະເທດພັດເອົາ ໄປຂາຍເພື່ອຄ້າປະເວນີຢູ່ປະເທດເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ປະເທດອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນສະມາຊິກສະພາຫຼາຍທ່ານເຫັນວ່າໜ້າຈະເພີ່ມຂໍ້ຫ້າມດັ່ງກ່າວໃສ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດແບບນີ້ໄດ້ອີກ.

ຫຼັງຈາກທີ່ສິ້ນສຸດການປະກອບຄຳເຫັນ ໄດ້ມີການສະຫຼຸບສັງລວມປະກອບ ຄຳເຫັນຂອງແຕ່ລະທ່ານ ແລະ ໄດ້ມີການລົງຄະແນນຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຊຶ່ງ ທ່ານ ນາງ ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພັກ ແລະ ລັດໄດ້ມີນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ຄົບຖ້ວນສົມຄວນ, ແຕ່ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ ຫຼາຍປະການ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຊົນນະບົດທີ່ຍັງທຸກຍາກຫຼາຍ, ຍັງອອກ ແຮງງານໜັກ, ລະດັບການສຶກສາຍັງຈຳກັດ, ການໄດ້ຮັບບໍລິການດ້ານສາ ທາລະນະສຸກຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຍັງສູງ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຈາກຜູ້ຊາຍ, ການຈຳແນກຂອງສັງຄົມ ແລະ ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ອັນເນື່ອງມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ແຕ່ບັນຫາຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ, ລະດັບການສຶກສາຕໍ່າ, ບໍ່ມີອາຊີບ, ລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.

ຂ່າວ : ສົມພາວັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ