Visit BigblueAgency
ມາຮູ້ຈັກວິທີປິ່ນປົວ ແລະ ອາການສະແດງທີ່ບົງບອກວ່າເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍ

ມາຮູ້ຈັກວິທີປິ່ນປົວ ແລະ ອາການສະແດງທີ່ບົງບອກວ່າເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍ

ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ ຫຼື ເຊື້ອໄວຣັສ ຕິດຕໍ່ໂດຍຍຸງລາຍ ຊຶ່ງມີອາການສະແດງໄຂ້ສູງຕະຫຼອດ 2-3 ວັນ, ເຈັບຫົວ, ປວດກະໂບງຕາ, ປວດກ້າມຊີ້ນ, ປວດຕາມຂໍ່ກະດູກ, ປວດຮາກ, ຜື່ນແດງຕາມຜິວໜັງ, ມີເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວ ແລະ ຖ້າຮຸນແຮງຈະມີອາການຊ໋ອກ ໝົດສະຕິ ແລະ ອາດເສຍຊີວິດໄດ້.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ໄດ້ແນະນໍາວ່າ: ການປິ່ນປົວພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫຼື ໄຂ້ເລືອດອອກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປຶກສາທ່ານໝໍ, ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ຖ້າມີໄຂ້ຂຶ້ນສູງກວ່າ 39 ອົງສາ ແມ່ນໃຫ້ກິນຢາປາຣາເຊຕາໂມນ ທຸກໆ 8 ຊົ່ວໂມງ ພ້ອມທັງໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດໝໍ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຢ່າງທັນການ​.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກຍຸງລາຍກັດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ ທາຢາກັນຍຸງ, ທູບໄລ່ຍຸງ ແລະ ເຄື່ອງໄລ່ຍຸງແບບໃຊ້ໄຟຟ້າ,ໃສ່ຕາໜ່າງກັນຍຸງໃນປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນຍຸງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນເຮືອນໄດ້, ນອນໃນມຸ້ງຍ້ອມນໍ້າຢາກັນຍຸງ ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ ແລະ ໂສ້ງຂາຍາວ  ເພື່ອປ້ອງກັນ ຮ່າງກາຍຕົນເອງ, ສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນຢາແອສໄພຣິນ ຫຼື ອີບູໂປຣເຟນ ເພາະມັນຈະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເລືອດໄຫຼ.

ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ຍັງໄດ້ລາຍງານອີກວ່າ: ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2024 ມາຮອດວັນທີ 27 ມີນາ 2024, ມີຜູ້ປ່ວຍໄຂ້ຍຸງລາຍສະສົມແລ້ວ 1.765 ກໍລະນີ ໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງແຂວງເຊກອງ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງທີ່ມີຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ 560 ກໍລະນີ, ຮອງລົງມາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 332 ກໍລະນີ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ 239 ກໍລະນີ, ຫຼວງພະບາງ 116 ກໍລະນີ ແລະ ແຂວງ ອື່ນໆ, ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊິວິດ 3 ຄົນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2 ຄົນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ 1 ຄົນ).

Related Articles

Leave a Reply