Visit BigblueAgency
ມີ 33 ໂຄງການ ໄດ້ຖຶກໂຈະ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປືຍ້ອນເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບ

ມີ 33 ໂຄງການ ໄດ້ຖຶກໂຈະ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປືຍ້ອນເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບ

ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊຊົມພູ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາຕິດພັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງວາລະແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ຂອງລັດຖະບານ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າ: ແຂວງອັດຕະປື ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ມີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຫຼາຍສົມຄວນ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີການປະເມີນບັນດາໂຄງການລົງທຶນ, ໃນນັ້ນ ຍັງເຫັນໂຄງການທີ່ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການຈຳນວນໜຶ່ງ, ສະນັ້ນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງໂຈະ 33 ໂຄງການ ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານ ຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງກົນໄກ ວິທີການຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ.

ໂອກາດນີ້,ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊຊົມພູ ສະເໜີມາຍັງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນ ຂອດການອະນຸມັດການລົງທຶນ ນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ມີຈຳນວນຫຼາຍແຕ່ການຕິດຕາມກວດກາຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຈຶ່ງເກີດມີບັນຫາຕາມມາຫຼາຍ, ການປະສານງານຂອງຂະແໜງການລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂາດການຕິດຕາມກວດກາ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີໂຄງການທີ່ບໍ່ໄປຕາມຂັ້ນຕອນລະບຽບການເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຊັກຊ້າ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ກັບລາຍຮັບຂອງລັດຍັງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດບາງກິດຈະການລາຍງານບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງຂຸດຄົ້ນໄດ້ຫຼາຍແຕ່ລາຍງານໜ້ອຍ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງການຕິດຕາມກວດກາທີ່ດີ ແລະ ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນຕື່ມ.

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນດ້ານພື້ນຖານ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເບິ່ງຄືນໂຄງການລົງທຶນຄືນໃໝ່ບາງຫົວໜ່ວຍມີການສັບຊ້ອນ, ບາງຫົວໜ່ວຍຢຸດເຊົາກິດຈະການ, ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ບໍ່ມີການປັບປຸງແຜນ ພ້ອມເບິ່ງຄືນບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນແຂວງທີ່ມອບໃຫ້ແຂວງຄຸ້ມຄອງໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການກວດສອບ ໂດຍສະເພາະປະເພດລາຍຮັບ ການເລັ່ງທວງຍັງມີການຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ເປັນຕົ້ນ ໜີ້ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ທີ່ຮັບຈາກອາກອນຕ່າງໆ ການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສາກົນອັດຕະປື ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ ຊຶ່ງແຂວງກໍໄດ້ສະເໜີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະເໜີລັດຖະບານຊ່ວຍແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.

ທີ່ມາ: ວສລ

Related Articles

Leave a Reply