Visit BigblueAgency
ມື້ນີ້, ຝົນຍັງຈະສືບຕໍ່ຕົກໃນລະດັບປານກາງຢູ່ເຂດພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ລົງຫາ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້

ມື້ນີ້, ຝົນຍັງຈະສືບຕໍ່ຕົກໃນລະດັບປານກາງຢູ່ເຂດພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ລົງຫາ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໄດ້ພະາກອນອາກາດ ປະຈໍາວັນທີ 17 ກັນຍາ 2023 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມື້ນີ້ຍັງຈະສືບຕໍ່ຕົກໃນລະດັບປານກາງຢູ່ເຂດພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ລົງຫາ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ແລະ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບແມ່ນໍ້າາສາຂາ ຍັງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະລະດັບນໍ້າຢູ່ສະຖານີ ຂົວເຊບັ້ງໄຟ, ມະຫາໄຊ, ຕົ້ນແຫນ, (ເຊຈໍາພອນ) ແກ້ງກອກ ແລະ ລະດັບນໍ້າ (ເຊໂດນ) ສຸວັນນະຄີລີ.

ດັ່ງນັໍ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນເຖິງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ອໍານາດການ ປົກຄອງທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ອາໄສຢູ່ແຂວງພາກກາງ ລົງຫາ ພາກໃຕ້ ໂດຍສະເພາະແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ ທີ່ອາໄສຢູ່ລຽບຕາມແຄມນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ, ເຊຈໍາພອນ ແລະ ເຊໂດນ, ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕໍ່ສະພາບຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນ ທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມຊຸ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມອັ່ງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ 1 ຫາ 2 ວັນນີ້. ພ້ອມທັງກະກຽມຍົກຍ້າຍວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ ແລະ ສັດລ້ຽງໄປໄວ້ບ່ອນ ທີ່ປອດໄພ ແລະ ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມການລາຍງານຂ່າວ ພະຍາກອນອາກາດ ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດຢ່າງຕໍ່ເນືື່ອງ.

Related Articles

Leave a Reply