Vientiane Times Lao
ຢຸດເຂົ້າຮ່ວມງານຕ່າງໆສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ການຕິດເຊື້ອ-ແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້

ຢຸດເຂົ້າຮ່ວມງານຕ່າງໆສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ການຕິດເຊື້ອ-ແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້

 ການກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນປະເທດເປັນຈໍານວນ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ວ່າເກີດຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວ ທີ່ຢູ່ຕ່າງບ້ານ, ຕ່າງເມືອງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ລວມທັງການໄປຮ່ວມເຮືອນດີ, ການຮ່ວມໃນງານຊາປະນະກິດສົບ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັນ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການແຜ່ເຊື້ອພາຍໃນເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂ.

 ນອກນັ້ນຜູ້ຕິດເຊື້ອສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ ແລະ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວໄດ້, ມີຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ໃນເຮືອນບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບໃຜແຕ່ກໍຍັງຕິດເຊື້ອນັ້ນຍ້ອນວ່າຄົນໃນຄອບຄົວມີການເຄື່ອນໄຫວກັບຫຼາຍຄົນຈາກທາງນອກແລ້ວຕິດເຊື້ອເຂົ້າມາໃນເຮືອນ.

ຂໍ້ມູນ: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ