Vientiane Times Lao
ລະວັງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ອ້າງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລ່ນເອກະສານ ເຮັດໃບຂັບຂີ່ສາກົນ

ລະວັງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ອ້າງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລ່ນເອກະສານ ເຮັດໃບຂັບຂີ່ສາກົນ

ຫ້ອງການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 27655/ຍທຂ.ຫກ ລົງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2019 ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ລະວັງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ອ້າງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ເປັນສະມາຄົມ ທີ່ບໍລິການເຮັດໃບຂັບຂີ່ສາກົນ.

ແຈ້ງການສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ບຸວ່າ: ມີການແອບອ້າງຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫັວງດີ ລົງໂຄສະນາຜ່ານສື່ອອນລາຍ ຫຼາຍຮູບແບບ ວ່າສາມາດເຮັດໃບຂັບຂີ່ສາກົນ ຂອງສະມາຄົມລົດໂອໂຕສາກົນ (IAA) ໄດ້ ຊຶ່ງມີອາຍຸນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 5 ປີ ແລະ ສາມາດຂັບລົດໄປໄດ້ 196 ປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ, ຊຶ່ງເປັນການຕົວະຍົວະຫຼອກລວງ ເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫວັງທຳລາຍມ້າງເພຄວາມສະຫົງບຂອງຊາດ, ການອອກໃບຂັບຂີ່ສາກົນ ໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໄດ້ນັ້ນຕ້ອງແມ່ນອົງການ ທີ່ມີສິດອຳນາດເທົ່ານັ້ນ.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງທີ່ເປັນຜູ້ເຊັນຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ມີໃບຂັບຂີ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ເປັນພາຄີ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອປີ 1949 ທີ່ ເຊີແນວ ປະເທດ ສະວິດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວ.

ວຽງຈັນທາຍ ຂ່າວ: ບົວຜັນ

ພາບ: ສຸກນິລັນດອນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ