Visit BigblueAgency
ລັດຖະບານ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຕໍ່ປີໃນລະດັບ 4% ຂຶ້ນໄປ

ລັດຖະບານ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຕໍ່ປີໃນລະດັບ 4% ຂຶ້ນໄປ

ລັດຖະບານ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຕໍ່ປີໃນລະດັບ 4% ຂຶ້ນໄປ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ພາຍຫຼັງຮັບຮອງເອົາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ຊຸດທີ IX .

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະ ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານ ຮ່າງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃສ່ເປົ້າໝາຍບາງຕອນສໍາຄັນເຊັ່ນ:

ລັດຖະບານ ຈະສູ້ຊົນຂະຫຍາຍເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ ປະກອບມີ 5 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນນັ້ນ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຕໍ່ປີໃນລະດັບ 4% ຂຶ້ນໄປ, ລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນ 2.880 ໂດລາສະຫລັດ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບ ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.280 ໂດລາສະຫລັດ ໃນປີ 2025 ໃນນີ້: ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍໃນລະດັບ 2,5%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍໃນລະດັບ 4,1%,  ຂະແໜງບໍລິການຂະຫຍາຍ ຕົວສະເລ່ຍໃນລະດັບ 6%,  ພາສີ-ອາກອນ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍໃນລະດັບ 5,8%.

ຮອດປີ 2025 ຈະສູ້ຊົນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ຂະແໜງກະສິກຳ ກວມເອົາ 15,3%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ກວມເອົາ 32,3%, ຂະແໜງບໍລິການ ກວມເອົາ 40,7% ແລະ ພາສີ-ອາກອນ ກວມເອົາ 1,7% ຂອງ GDP ໃນນັ້ນ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົວພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 204.360 ຄອບຄົວ, ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 3.104 ບ້ານ, ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 245.754 ຄອບຄົວ ແລະ ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 4.420 ບ້ານ.

ຂໍ້ມູນ: ມະນີທອນ

Related Articles

Leave a Reply