Vientiane Times Lao
ລັດປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກປະເພດເປັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງເດືອນຕຸລາ

ລັດປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກປະເພດເປັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງເດືອນຕຸລາ

 ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໄດ້ອອກແຈ້ງການມື້ເຊົ້ານີ້ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ດ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ປັບຂື້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກປະເພດນັບແຕ່ວັນທີ 20 ຕຸລາ  2021ນີ້ ນັບແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ 00 ເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນຕຸລານີ້.

 ການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຫ້ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ 450 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 420 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 380 ກີບ/ລິດ. ນັບແຕ່ມື້ອື່ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13.170 ກີບ/ລິດ ເປັນ 13.620 ກີບ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ ຈາກ 11.370 ກີບ/ລິດ ເປັນ 11.790 ກີບ ແລະ ກາຊວນຈາກ 9.920 ກີບ/ລິດ ເປັນ 10.300 ກີບ. 

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ