Vientiane Times Lao
ລັດປັບຄ່າໄຟຟ້າຂຶ້ນອີກ 2%

ລັດປັບຄ່າໄຟຟ້າຂຶ້ນອີກ 2%

ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 2%,  ນອກນັ້ນການຄິດໄລ່ລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ນໍາ ໃຊ້ມາດຖານຄິດໄລ່ຂອງປີ 2017-2019 ໝາຍຄວາມວ່າຈະເອົາມາດຖານການເກັບຄ່າໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາມລະບຽບໃນປີ 2017-2019 ກັບຄືນມານໍາໃຊ້ໂດຍຈະເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ປີ 2021 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການກຽ່ວກັບການຂຶ້ນລາຄາໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ແລະ ມາດຖານເກັບເງິນດັ່ງກ່າວເມື່ອວັນທີ 4 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປັບປ່ຽນການຄິດລາຄາຄ່າໄຟຟ້າໃໝ່ນີ້ແມ່ນໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການປະຕິບັດ.

ສ່ວນລາຍລະອຽດຕ່າງໆລະບຸໄວ້ຕາມການແຈ້ງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ