Visit BigblueAgency
ລັດມີແຜນເພີ່ມຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ອີກ 500 ຄົນ

ລັດມີແຜນເພີ່ມຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ອີກ 500 ຄົນ

ລັດຖະບານມີແຜນ ຈະຮັບລັດຖະກອນ 2,000 ຄົນໃນປີ 2020 ເພີ່ມຈາກຈຳນວນ 1,500 ໃນປີນີ້. ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການເງີນ ໄດ້ລາຍງານແຜນການດັ່ງກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເຊິ່ງກຳລັງດຳເນີນໃນປະຈຸບັນ. ລັດຖະບານໄດ້ຂຶ້ນ ແຜນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ 2,000 ຄົນໃນ ປີ 2020 ແລະ ໄດ້ຂື້ນແຜນລາຍ ຈ່າຍໄວ້ແລ້ວ.

ທ່ານ ສົມດີ ໄດ້ສະເໜີກອງປະຊຸມສະພາແຫງຊາດໃຫ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາຕົເລກດັ່ງກ່າວ ແລະ ທ່ານ ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນປີນີ້, ຈຳນວນພະນັກງານ ອອກຮັບອູດໜູນບໍານານມີປະມານ 4,000 ຄົນ ໂດຍອິງຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ຂື້ນແຜນທົນແທນໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຂາດແຄນ. 

ປີ 2018, ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ 1,500 ຄົນ, ຕົວເລກດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງຈາກ ປີ 2017 ແມ່ນ 3,000 ຄົນ ເນຶ່ອງຈາກລັດະບານເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງລັດ ະກອນກວມເອົາຈຳນວນຫລາຍ ທຽບໃສ່ປະຊາກອນ. 

ການຫຼຸດຈຳນວນລັດຖະກອນໃນປີຜ່ານມານັ້ນແມ່ນເພື່ອປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ມີປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນວຽກງານ  ພະນັກງານຄົນໜຶ່ງສາມາດເຮັດຫຼາຍວຽກຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ອິງຕາມສະຖິຕິຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ປະຈຸບັນ ຈຳນວນລັດະກອນມີທັງໝົດ 184,000 ຄົນ ຫລື ເທົ່າກັບ 2,8% ຂອງປະຊາກອນ. 

ຂ່າວ: ມະນີຈັນ

ພາບ: ຄຳພັນ

Related Articles

Leave a Reply