Vientiane Times Lao
ລາວຈະອະໄພຍະໂທດໃຫ້ແກ່ນັກໂທດຫຼາຍກວ່າ 2.000 ຄົນເນື່ອງໃນວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ

ລາວຈະອະໄພຍະໂທດໃຫ້ແກ່ນັກໂທດຫຼາຍກວ່າ 2.000 ຄົນເນື່ອງໃນວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ

ອົງການຕຸລາການ ແລະ ຍຸຕິທຳ ກໍາລັງສະເໜີຕໍ່ປະທານປະເທດ ເພື່ອຕົກລົງໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ໃຫ້ແກ່ນັກໂທດທັງໝົດ 2.017 ຄົນ (ຍິງ 284 ຄົນ, ຄົນຕ່າງປະເທດ 27 ຄົນ ຍິງ 5 ຄົນ)  ເນື່ອງໃນວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2021 ຫຼື ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສະຖາປະນາສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 46 ປີ.

ໃນຈໍານວນນັກໂທດດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໃຫ້ອະໄພຍະໂທດດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນໂທດ ຈຳນວນ 2.005 ຄົນ (ຍິງ 281 ຄົນ), ຕ່າງປະເທດ 27 ຄົນ (ຍິງ 5 ຄົນ) ແລະ ອະໄພຍະໂທດປ່ອຍຕົວ ຈຳນວນ 12 ຄົນເປັນນັກໂທດຄົນລາວ (ຍິງ 3 ຄົນ).

ຂໍ້ມູນ: ຄະນະກຳມະການອະໄພຍະໂທດ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ