Vientiane Times Lao
ລາວອະທິບາຍຄຳຖາມ 209 ຂໍ້ ໃນກອງປະຊຸມທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງລາວ ທີ່ສະວິດເຊີແລນ

ລາວອະທິບາຍຄຳຖາມ 209 ຂໍ້ ໃນກອງປະຊຸມທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງລາວ ທີ່ສະວິດເຊີແລນ

ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ຄໍາຖາມ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນ 209 ຂໍ້ ຈາກບັນດາສະມາຊິກ ອົງການການຄ້າໂລກ  (ອຄລ) 23 ປະເທດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເຈນີວາ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 18-20 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ນໍາໂດຍທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ, ລັັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ ລາຍງານ ແລະ ອະທິບາຍຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງຄຳຖາມສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນໃຈໃນນັ້ນ ແມ່ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດລົງທຶນ, ການຫ້າມການສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ແຮ່ທາດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງ, ການຈັດສັນສຳປະທານບໍ່ແຮ່, ນະໂຍບາຍພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດ, ບາງບັນຫາດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການເງິນ-ທະນາຄານ, ໂທລະຄົມ, ແຜນພັດທະນາການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ທາງລົດໄຟ, ແຜນວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນ.

ຜ່ານການລາຍງານ ແລະ ຊີ້ແຈງ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ສປປ ລາວ ຕໍ່ຜົນສໍາເລັດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ 6 ປີ ຜ່ານມາ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະໃນຂອບສັນຍາ ອຄລ; ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ແລະ ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.

ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມກໍ່ຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທິດທາງຕໍ່ໜ້າທີ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ ທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຄັ້ງນີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແຈ້ງການລະບຽບການທີ່ຕິດພັນກັບສັນຍາ ອຄລ; ການສືບຕໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດການລົງທຶນ; ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ; ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນາມສະມາຊິກ ອຄລ ໂດຍອີງຕາມພັນທະສັນຍາ ຊຶ່ງທຸກສະມາຊິກ ຕ້ອງໄດ້ທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງຕົນ; ໃນນັ້ນ ສະມາຊິກທີ່ມີສ່ວນແບ່ງທາງການຄ້າໃນ 4 ອັນດັບຕົ້ນຂອງໂລກ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າທຸກໆ 3 ປີ; ສະມາຊິກທີ່ມີສ່ວນແບ່ງທາງການຄ້າໃນ 16 ອັນດັບຖັດຈາກນັ້ນ ແມ່ນທຸກໆ 5 ປີ; ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແມ່ນທຸກໆ 7 ປີ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບແຕ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອຄລ ໃນປີ 2013 ແລະ ກໍ່ເປັນປີດຽວກັນກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງກົນໄກການທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງ ອຄລ.

ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຂອງຕົນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍຫຼັງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອຄລ ໂດຍສະເພາະ ການ​ປັບປຸງບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ໂປ່​ງ​​ໃສ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາຕ່າງໆ ຂອງ ອຄລ ເປັນຕົ້ນ ການຫຼຸດຜ່ອນຂອດຂັ້ນ-ຂັ້ນຕອນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ​​​ແນ​ໃສ່ ​ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ  ແລະ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ.

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ​ເຂົ້າໃນ​ການ​ເຈລະຈາ​ຮອບພັດທະນາ​ໂດ​ຮາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບ ອຄລ, ພ້ອມທັງ ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຈລະຈາບັນດາບັນຫາໃໝ່ທີ່ກໍາລັງປຶກສາຫາລືກັນ ໂດຍຜ່ານການອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກ ອຄລ ເຊັ່ນ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ; ການສົ່ງເສີມຈຸລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; ການສົ່ງເສີມບົດບາດແມ່ຍິງໃນວຽກງານການຄ້າ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການລົງທຶນ.  

ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ກໍານົດແຜນວຽກລະອຽດ ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນຂົງເຂດທີ່ຄ້າງຄາຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກ ອຄລ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມທົບທວນນະໂຍບາຍການຄ້າດັ່ງກ່າວ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ