Visit BigblueAgency
ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງ ກໍລະນີທຳອິດແລ້ວ

ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງ ກໍລະນີທຳອິດແລ້ວ

ປະຈຸບັນ, ກະຊວງສາທາລະະສຸກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີການຢັ້ງຢືນກໍລະນີຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງກໍລະນີທຳອິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວມີປະຫວັດການຕິດເຊື້ອມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ, ສົມທົບກັບການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ, ບັນດາປະເທດທີ່ມີການລາຍງານຕົວເລກການຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງ, ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະພົບກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ ຕິດເຊື້ອໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຕໍສະພາບດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງສາທາລະະສຸກ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານຫົວໜ້າ/ຮອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ, ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໝາກສຸກລີງໃນກຸ່ມຜູ້ໂດຍສານທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດທີ່ມີກໍລະນີການລາຍງານການຕິດເຊື້ອ ດັ່ງນີ້:

ມອບໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງແຂວງຕົນ ແລະ ກໍານົດທິດທາງການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ໂຕ້ຕອບໃນການຮັບມືຖ້າມີກໍລະນີເກີດຂຶ້ນໃໝ່.

ຊີ້ນໍາໃຫ້ໂຮງໝໍແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກລວມທັງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນທຸກຂັ້ນ ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈເຝົ້າລະວັງໝວດອາການໄຂ້ ແລະ ອອກຕຸ່ມ, ຖ້າພົບກໍລະນີສົງໄສ ແມ່ນໃຫ້ລາຍງານ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງສົ່ງມາກວດຢັ້ງຢືນ ຢູ່ສູນວິເຄາະລະບາດວິທະຍາແຫ່ງຊາດ ຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.

ພ້ອມທັງ ໃຫ້ກວດກາຄວາມພ້ອມດ້ານຫ້ອງວິເຄາະຂອງແຂວງ ແລະ ອຸປະກອນເກັບຕົວຢ່າງ ເພື່ອກວດວິເຄາະຢັ້ງຢືນ ແລະ ແຈ້ງຜົນການກວດການຕິດເຊື້ອພະຍາດໝາກສຸກລີງໃຫ້ໄດ້ໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການປິ່ນປົວ, ການປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ການເກັບຕົວຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແຂວງທີ່ມີດ່ານສາກົນ ແລະ ແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ເອົາໃຈໃສ່ໃນການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຮ້າຍ ແລະ ວີທີປ້ອງກັນໂຕເອງ ຈາກພະຍາດໝາກສຸກລີງ.

Related Articles

Leave a Reply