Visit BigblueAgency
ລາວ ຈັດສົ່ງ​ແຮງງານ ຈຳນວນ​ 114​ ຄົນ​ ໄປເຮັດວຽກ​ຕາມ​ລະດູການ ​ທີ່​ເມືອງຈອງຊອນ ສ.​ເກົາຫຼີ

ລາວ ຈັດສົ່ງ​ແຮງງານ ຈຳນວນ​ 114​ ຄົນ​ ໄປເຮັດວຽກ​ຕາມ​ລະດູການ ​ທີ່​ເມືອງຈອງຊອນ ສ.​ເກົາຫຼີ

ກົມການຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ​ (ຮສສ) ໄດ້ສົ່ງແຮງງານ ຈຳນວນ 114 ຄົນ ຈາກສອງເມືອງ ຄື: ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປເຮັດວຽກລະດູການຂະແໜງກະສິກຳ ຢູ່ເມືອງຈອງຊອນ ແຂວງ ກັງວອນ ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ, ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2023 ຜ່ານມານີ້, ນຳພາຄະນະໂດຍວີຊາການຈາກ ພະແນກຈັດຫາງານຕ່າງປະເທດ ກົມການຈັດຫາງານ ກະຊວງ ຮສສ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກເມືອງ ຈອງຊອນ ດວ້ຍຄວາມອົບອຸ່ນ.

ການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກລະດູການຂະແໜງກະສິກຳ 5 ເດືອນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການຮ່ວມມື MOU ກັນລະຫວ່າງ ກົມການຈັດຫາງານ ແລະ ເມືອງຈອງຊອນ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວ ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການທີ່ເມືອງດັ່ງກ່າວນີ້ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສະເພາະປະຊາຊົນ ສອງເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ.

ການຈັດສົ່ງຈະເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສອງຝ່າຍ, ຊຶ່ງແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ມີລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ແຮງງານເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ພ້ອມທັງຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຊາວກະສິກອນ, ເຈົ້າຂອງຟາມ ພາຍໃນເມືອງ ຈອງຊອນ ກໍ່ຈະມີແຮງງານເຂົ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກໍາຕະຫຼອດລະດູການ.

ກົມການຈັດຫາງານ ກະຊວງ ຮສສ ຂໍຝາກເຖິງແຮງງານລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງຫຼາຍ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ບໍ່ຫວັງດີ, ຄົນແອບອ້າງໃນການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ດວ້ຍຫຼາຍຮູບແບບຮຽກເກັບເງິນລ່ວງໜ້າກ່ອນຢ່າງເດັດຂາດ.

ແຮງງານລາວມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນໃຫ້ພົວພັນກັບ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານ ດ້ວຍລະບົບອອນລາຍ, ອັອຟລາຍ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນເຊີ່ງໜ້າໃນ 3 ເປົ້າໝາຍຄື: ຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນ ແລະ ໄປຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ຕ້ອງການຝຶກສີມືແຮງງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານພາຍໃນປະເທດ (ຕຳແໜ່ງງານວ່າງ). ຊຶ່ງຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານສາມາດພົວພັນກັບຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ ຫຼື ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການຜ່ານຕາມເວບໄຊຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ (www.lmis.gov.la).

ຂໍ້ມູນ: ຂ່າວສານສສ

Related Articles

Leave a Reply