Vientiane Times Lao
<strong>ລາວ-ຍີປຸ່ນ</strong><strong>​</strong><strong> ຮ່ວມມືກັນ ສົ່ງອອກແຮງງານ ລາວ ດ້ານການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ ໄປຍີ່ປຸ່ນ</strong>

ລາວ-ຍີປຸ່ນ ຮ່ວມມືກັນ ສົ່ງອອກແຮງງານ ລາວ ດ້ານການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸ ໄປຍີ່ປຸ່ນ

ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານຫ້ວຍຫົງ (ສພຮຫ) ແລະ ສະມາຄົມສູນຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນດ້ານທຸລະກິດການດູແລຮັບໃຊ້ ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັນໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສົ່ງອອກແຮງງານລາວດ້ານການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ອີງຕາມສັນຍາຮ່ວມມື ດັ່ງກ່າວນີ້,  ສພຮຫ ແລະ ສະມາຄົມສູນຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນດ້ານທຸລະກິດການດູແລຮັບໃຊ້ ຈະເລີ່ມຈັດໃຫ້ມີການຝືກອົບຮົມພາສາຍິ່ປຸ່ນ ແລະ ວິຊາການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸຊຸດທຳອິດຂື້ນພາຍໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ 2022 ເປັນກຳນົດເວລາ 6 ເດືອນຢູ່ລາວ, ຈາກນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ເຮັດການສອບເສັງເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນທີ່ຜ່ານມາດຕະຖານວິຊາການ ແລະ ໄດ້ພາສາຍິ່ປຸ່ນລະດັບເອັນ4 (N4) ໄປຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກດ້ານການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນເວລາ 3-5 ປີ ຢ່າງເໝາະສົມ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທຳຕາມກົດໝາຍຂອງລາວ ແລະ ກົດໝາຍຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ກະຊູຕະກະ ນາກາໂອະ ຜູ້ອຳນວຍການສະມາຄົມສູນຝືກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນດ້ານທຸລະກິດການດູແລຮັບໃຊ້ ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທ່ານ ນາງຈັນທະສອນ ອິນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານຫ້ວຍຫົງ (ສພຮຫ) ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ກະຊູຕະກະ ນາກາໂອະ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງສ້າງປະຊາກອນຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນມີຄົນສູງອາຍຸຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ລັດຖະບານປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈື່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງການນຳເຂົ້າແຮງງານໂດຍສະເພາະແຮງງານດ້ານການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸເປັນຈຳນວນຫຼາຍຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ໃນນັ້ນມີປະເທດລາວ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານ ກະຊູຕະ ກໍໄດ້ສະເໜີຂໍໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງພິຈາລະນາສະໜັບບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຮຽນ-ການສອນພາສາຍິ່ປຸ່ນ ແລະ ວິຊາການດ້ານການເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຢູ່ໂຮງຮຽນຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວສາມາດຜະລິດບຸກຄະລາກອນແຮງງານສີມືດ້ານການເບິ່ງຜູ້ສູງອາຍຸໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີປຸ່ນ ຊື່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາວ່າງງານ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ.

ຂໍ້ມູນ: ຮສສ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ