Vientiane Times Lao
ລາວ ສະຫຼອງວັນເດັກຍິງສາກົນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນາງນ້ອຍ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ”

ລາວ ສະຫຼອງວັນເດັກຍິງສາກົນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນາງນ້ອຍ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ”

ສຳລັບປີ 2020, ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດເອົາຫົວຂໍ້ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເດັກຍິງສາກົນ  “ນາງນ້ອຍ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ”, ຄົບຮອບ 14 ປີ ຫຼືວ່າ ວັນເກີດນາງນ້ອຍ ຄົບຮອບ 14 ປີ ໝາຍຄວາມວ່າ ນາງນ້ອຍ ແມ່ນຊຶ່ຕົວແທນເດັກຍິງລາວທັງໝົດຄົບຮອບ 14 ປີຂອງການສະຫຼອງວັນເດັກຍິງສາກົນ, ພ້ອມນັ້ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດຫົວຂໍ້ “ສຽງຂອງຂ້ອຍ ອານາຄົດຂອງພວກເຮົາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ” ພາຍໃຕ້ວິໄສທັດລວມຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ວ່າ “ບໍ່ປະຖີ້ມຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ ”, ຊຶ່ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ, ຂື້ນມີຄຳເຫັນໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກຍິງສາກົນ (11 ຕຸລາ 2020) ແລະ ວັນເກີດນາງນ້ອຍ ຄົບຮອບ 14 ປີ, ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຖະແຫຼງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ວັນທີ 11 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນເດັກຍິງສາກົນ ຕາມບັນຍັດເລກທີ 66/170 ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2011 ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານຮ່ວມມືນາງນ້ອຍລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ  ໄລຍະ 2017-2021, ຊຶ່ງກິດຈະກຳແນໃສ່ການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເດັກຍິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເທົ່າທຽມທາງດ້ານສິດທິ, ການໄດ້ຮັບໂອກາດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ກຽດຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ ມາລ່ຽມ ອາຄ່ານ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມປະມານ 150 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະ ພາຍໃນງານ ໄດ້ມີການວາງສະແດງຮູບພາບ ລວມທັງໝົດ 15 ບູດ ທີ່ມາຈາກພາກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ  ພ້ອມນັ້ນ ຍັງມີກິດຈະກຳງານສຳມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ໄວໜຸ່ມຍິງ-ຊາຍ” ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ