Visit BigblueAgency
ສປຊ ຮັບຮອງເອົາວຽກງານການຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ

ສປຊ ຮັບຮອງເອົາວຽກງານການຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 40 (40th Plenary meeting) ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ ສປຊ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງ ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຫົວຂໍ້ທີ 9 ວ່າດ້ວຍຮ່າງຍັດຕິ ສະບັບເລກທີ A/76/L.6/Rev ວ່າດ້ວຍການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງ ປະເທດ ບັງກລາເດັດ, ສປປ ລາວ ແລະ ເນປານ (Graduation of Bangladesh, Lao PDR and Nepal from the Least Developed Country Category), ຊຶ່ງຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສະເໜີໂດຍ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງສໍາລັບກຸ່ມປະເທດ LDCs, LLDCs & SIDS (OHRLLS) ໂດຍຜ່ານ ກຳມະການເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ (ກຳມະການ 2) ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່, ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນ ຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຂອງ ຄະນະກຳມະການນະໂຍບາຍເພື່ອການພັດທະນາ (CDP) ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2021 ທີ່ ສະເໜີໃຫ້ທັງ 3 ປະເທດ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ມີໄລຍະເວລາໃນການຂ້າມຜ່ານແບບໂລ່ງລ່ຽນຕື່ມອີກ 5 ປີ.

ໃນປີ 2024, ຄະນະກຳມະການ CDP ຈີ່ງຈະພິຈາລະນາຄືນ ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຂະຫຍາຍໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃຫ້ 3 ປະເທດ ຖ້າປະເທດດັ່ງກ່າວ ຍັງປະສົບບັນຫາໃນການຟື້ນຟູລະບົບເສດຖະກິດ ທີ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ພາຍຫຼັງປະທານກຸ່ມ 77 ແລະ ຈີນ ໄດ້ນຳສະເໜີຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານດັ່ງກ່າວແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາຮ່າງຍັດຕິ ແບບເປັນເອກະສັນ ຈາກບັນດາສະມາຊິກອົງການ ສປຊ ທັງໝົດ.

ທີ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກະກຽມ ຈົນເຖິງຂະບວນການຮັບຮອງເອົາຍັດຕິດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຢືນຍົງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນຈະບໍ່ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນສະຖານະພາບເກົ່າ.

Related Articles

Leave a Reply