Visit BigblueAgency
ສປປ ລາວ ສຳເລັດ ກອງປະຊຸມລະດັບ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ

ສປປ ລາວ ສຳເລັດ ກອງປະຊຸມລະດັບ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ

ສປປ ລາວ  ສຳເລັດ ກອງປະຊຸມລະດັບຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ ກຳນົດ 3 ແຜນຍຸດທະສາດ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນໃນພາກພື້ນ

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 2 ເມສາ 2024 ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໂດຍຄະນະນໍາຂອງກະຊວງການເງິນ ສປປ ລາວ ນໍາໂດຍທ່ານ ປອ. ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ການນໍາຂອງ ທຫລ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ). ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ປະເທດ ຕີມໍເລສເຕ ໃນນາມຜູ້ສັງເກດການ ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນ(ASEC).

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2024 ນີ້ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການເງິນໄດ້ຮັບຮອງແຜນວຽກບູລິມະສິດດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ (PED) ເພື່ອນໍາສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຮັບຊາບໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາ 03 ແຜນຍຸດທະສາດຫຼັກປະກອບມີ: ການເຊື່ອມໂຍງ  ແລະ ການເຊື່ອມຈອດດ້ານເສດຖະກິດ, ການສ້າງອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ການຫັນປ່ຽນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ດີຈີຕອນໃນອະນາຄົດ. ອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ຂະແໜງການທະນາຄານໄດ້ສຸມໃສ່ “ການແກ້ໄຂຄວາມຫຼຸດໂຕນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການເສີມສ້າງໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງການເງິນ ໃນກຸ່ມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ” ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນໃນພາກພື້ນ ແລະ ແຜນວຽກ LCT Framework ໃນກອງປະຊຸມ ACDM. 

 ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມ AFCDM ໄດ້ຮັບຊາບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມບົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການທັງໝົດ (Working Committees) ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງອາຊຽນໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ວຽກງານການເງິນ-ທະນາຄານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນທ່າມກາງສະພາບການເໜັງຕີງ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການເງິນໃນໂລກ.ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ບັນດາທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານກາງ 10 ປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ເຫັນດີຮ່ວມກັນໃນການຮັບຮອງຜົນສຳເລັດບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຂອງຄະນະກຳມະການເຊື່ອມໂຍງການເງິນອາຊຽນ ລວມທັງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ຫນ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນໃນພາກພື້ນ, ການທົບທວນບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຂອງຄະນະກຳມະການເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແຜນປະຊາສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ປີ 2025 (AEC Post 2025).

Related Articles

Leave a Reply