Visit BigblueAgency
ສວນກາເຟໄຮແລນຍັງຂາດແຄນດ້ານແຮງງານເກັບກູ້ກາເຟ

ສວນກາເຟໄຮແລນຍັງຂາດແຄນດ້ານແຮງງານເກັບກູ້ກາເຟ

ສວນກາເຟໄຮແລນຕັ້ງຢູ່ບ້ານປາກຊ່ອງ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກຍັງພົບ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານຂາດແຄນແຮງງານເກັບກູ້ກາເຟ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູເກັບກູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນ.

ທ່ານຄຳລານ ແກ້ວບຸບຜາ ທີ່ປຶກສາ ບໍລິສັດປາກຊ່ອງໄຮແລນໄດ້ກ່າວປະຫວັດໂດຍຫຍໍ້ຂອງສວນກາເຟໄຮແລນວ່າ: ສວນກາເຟໄຮແລນໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 738 ເຮັກຕາ ແລະ ໃນປີ 2007 ໄດ້ຂະຫຍາຍສວນປູກກາເຟໄດ້ທັງໝົດ 2.117 ເຮັກຕາ ລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານບາດ, ມາຮອດປີ 2023 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນສາມາດເກັບຜົນຜະລິດກາເຟໄດ້ທັງໝົດ 5.185 ໂຕນ (ໝາກແດງ) ໂດຍສົ່ງຂາຍຕະຫຼາດພາຍໃນໂດຍ ສະເພາະໃຫ້ບໍລິສັດດາວເຮືອງ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນປະເທດໄທ, ຢີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.

ທ່ານຄຳລານກ່າວໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສະພາບການຂາດແຄນ ແຮງງານນີ້ ຍັງພົບແຕ່ລະປີໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເກັບກູ້ຊັກຊ້າເຮັດໃຫ້ກາເຟສ່ວນໜຶ່ງເສຍຫາຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ-ພາບ: ວັນເພັງ

Related Articles

Leave a Reply