Visit BigblueAgency
ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຕີລາຄາຄືນໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່

ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຕີລາຄາຄືນໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່

ສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 05 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຄັ້ງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2023 ໂດຍມີທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ເປັນປະທານ, ໃຫ້ລັດຖະບານ ຕີລາຄາ ທົບທວນຄືນໃໝ່ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ແຕ່ລະໂຄງການ ແມ່ນສົ່ງຜົນດີຕໍ່ປະເທດຊາດທັງໝົດ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂດຍຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງການລາຍງານຂອງທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ໋ຽວກັບການປະຕິບັດ ແຜນການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່​ທົດ​ລອງ ​ແລະ ​ແຜນການ​ໃນ​ອະນາຄົດ.

Related Articles

Leave a Reply