Vientiane Times Lao
ສສຊ ໄດ້ຮັບຮອງດ້ານຫລັກການ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງ

ສສຊ ໄດ້ຮັບຮອງດ້ານຫລັກການ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ພິຈາລະນາ ແລະ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງດ້ານຫລັກການ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງ ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ມື້ວານນີ້ ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ  VIII.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງນີ້, ປະກອບມີ 17 ພາກ, 28 ໝວດ, 180 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 5 ພາກ, ປັບປຸງ 4 ພາກ, ຮັກສາເດີມ 8 ພາກ; ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 10 ໝວດ, ປັບປຸງ 6 ໝວດ, ຮັກສາເດີມ 12 ໝວດ; ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 65 ມາດຕາ, ປັບປຸງ 86 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາເດີມ 29 ມາດຕາ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງໃໝ່ນີ້ ຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ ເພື່ອໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ, ມີມາດຕະຖານ, ຄວາມເປັນ ເອກະພາບ ຂອງລະບຽບການທາງພາສີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ, ຫລັກການ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ນັບທັງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ ໃຫ້ ມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ