Vientiane Times Lao
“ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ” ປະສານພະລັງ “ເອັດສຊີຈີ”

“ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ” ປະສານພະລັງ “ເອັດສຊີຈີ”

ລະດົມນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຮ່ວມພັດທະນາສຸດຍອດເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງອະນາຄົດ

ເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານນະວັດຕະກຳຕອບໂຈດລູກຄ້າ ເພີ່ມຂີດແຂ່ງຂັນອຸດສາຫະກຳໄທ – ຈີນດ້ວຍມູນຄ່າໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນກວ່າ 100 ລ້ານຢວນ

 

ບາງກອກ, ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2562: “ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ ອົງກອນດ້ານການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາຊັ້ນນຳລະດັບໂລກຈັບມືກັນກັບ “ເອັດສຊີຈີ​” ຜ່ານສຳນັກງານນະວັດຕະກຳ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື (ບາງກອກ) ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ ເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາ  ແລະ ແລກປ່ຽນອົງຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃນ 05 ອຸດສາຫະກຳຄື: ເມືອງອັດສະລິຍະ, ປັນຍາປະດິດ ແລະ ຫຸ່ນຍົນ, ສານເຄມີທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ທຸລະກິດພະລັງງານໃໝ່, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງສູນຄວາມຮ່ວມມື SCG-CAS ICCB Innovation Hub” ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນໄທ ການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີມາປະຍຸກໃຊ້ ການຮ່ວມວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນານະວັດຕະກຳ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນ ຫວັງສານຕໍ່ກົນລະຍຸດນະວັດຕະກຳ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳພາກທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ໄທ – ຈີນ, ຕອບໂຈດຕະຫຼາດ ແລະ ແນວທາງດ້ານທຸລະກິດໃນອະນາຄົດດ້ວຍມູນຄ່າໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນກ່ວາ 100 ລ້ານຢວນ.

ທ່ານ ຣຸ້ງໂຣດ ຣັງສິໂຍພາດ, ກໍາມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ເອັດສຊີຈີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເອັດສຊີຈີເນັ້ນ ການສ້າງຄວາມຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນ ແລະ ອົງກອນຊັ້ນນຳຕ່າງໆທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບ ແລະ ການແລກປ່ຽນອົງຄວາມຮູ້ດ້ານການພັດທະນານະວັດຕະກຳມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເອັດສຊີຈີມີສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ສາມາດຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທົ່ວພູມີພາກອາຊຽນໄດ້ຢ່າງວອງໄວ ແລະ ຖືກຈຸດຍິ່ງຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການຫໍ່ຫຸ້ມສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບທຸກຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ, ເມັດພາດສະຕິກທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງແຕ່ໃຊ້ເມັດພາດສະຕິກໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ແນວທາງທີ່ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາການກໍ່ສ້າງໃນຮູບແບບຕ່າງໆຢ່າງຄົບວົງຈອນເປັນຕົ້ນ, ອີກທັງຍັງເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທຸລະກິດດັ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາວ່າເອັດສຊີຈີ ມີຍອດຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ ມີມູນຄ່າເພີ່ມ  (High Value Added Products & Services – HVA) ຂຶ້ນຫຼາຍເຖິງ 184,965 ລ້ານບາດ, ເຊິ່ງຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 39 ຂອງຍອດຂາຍລວມ ໂດຍທຸ່ມເທງົບປະມານໃນການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳຫຼາຍກວ່າ 4,674 ລ້ານບາດ, ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 01 ຂອງຍອດຂາຍລວມ.

ເອັດສຊີຈີຈຶ່ງມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ (Chinese Academy of Sciences – CAS) ຊຶ່ງເປັນສະຖາບັນວິທະຍາສາດລະດັບສູງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງກຳເນີດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຮ່ວມມືກັບເອັດສຊີຈີໃນການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາດ້ານວິທະສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຜ່ານສຳນັກງານນະວັດຕະກຳ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື (ບາງກອກ) ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ (CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) – CAS ICCB) ຕັ້ງແຕ່ປີ 2561 ເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ

ໃໝ່ໆທີ່ສາມາດຕອບໂຈດແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ ຜ່ານການກວດກາຮູບແບບການເຮັດວຽກໃນສະຖາບັນວິໄຈ ແລະ ບໍລິສັດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ການສັນຫາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳທີ່ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ມາທົດລອງໃຊ້ເພື່ອຕໍ່ຍອດໃນອະນາຄົດ (Proof Of Concept – POC) ເຊັ່ນ: Sensor / IoT ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານອັດສະລິຍະ ແລະ ການຈັດການມົນລະພິດເປັນຕົ້ນ.

ແລະ ເພື່ອເປັນການຕໍ່ຍອດຄວາມຮ່ວມມືໃຫ້ເອັສຊີຈີສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ແຫຼ່ງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຊັ້ນນຳຂອງໂລກແບບຈີນ ເຊິ່ງຈະສາມາດຍົກລະດັບການສ້າງສັນຂອງນະວັດຕະກຳໃນພາກທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳລວມທັງໃນໄທ ແລະ ຈີນ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ   ຈຶ່ງມີການລົງນາມຄວາມຮ່ວມມືອີກຄັ້ງໃນມື້ນີ້, ໂດຍຜ່ານສຳນັກງານນະວັດຕະກຳ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື (ບາງກອກ) ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນໂດຍມີ ພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ແລະ ທ່ານ ຫຼີ່ ເຄີ່ສຽງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຈີນ ໃຫ້ກຽດຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານອີກດ້ວຍ.

ດ້ານ ທ່ານ ດຣ ຈຽງ ປຽວ,  ຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກງານນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື (ບາງກອກ)  ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ “CAS ICCB ເປັນໜຶ່ງໃນສໍານັກງານຕ່າງປະເທດ 9 ສາຂາຂອງ CAS ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສະແຫວງຫາຄວາມຮ່ວມມືກັບອົງກອນຊັ້ນນຳຕ່າງໆໃນແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອຖ່າຍທອດຜົນງານທາງດ້ານວິທະສາດຂອງ CAS ເຊິ່ງມີສະຖາບັນວິໄຈຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງໃນຈີນ, ນັກວິໄຈ ແລະ ທີມງານຫຼາຍກ່ວາ 70,000 ຄົນ, ເຄືອຂ່າຍນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລະດັບຜູ້ອາວຸໂສຫຼາຍກ່ວາ 800 ຄົນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລໃນສັງກັດ 3 ແຫ່ງ.

ໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮ່ວມສານຕໍ່ການສ້າງເວທີໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເອັດສຊີຈີເຊິ່ງເປັນອົງກອນຊັ້ນນຳດ້ານນະວັດຕະກຳຂອງໄທ ແລະ ພູມີພາກອາຊຽນ ເຂົ້າສູ່ແຫຼ່ງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ  ນະວັດຕະກຳຊັ້ນນຳຂອງໂລກທັ້ງຈາກ CAS ແລະ ເຄືອຂ່າຍອື່ນໆໃນປະເທດຈີນໂດຍມຸ້ງເນັ້ນໃນ 5 ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງອະນາຄົດຄື: 1. ເມືອງອັດສະລິຍະ(Smart City) ເຊັ່ນ: ອາຄານອັດສະລິຍະ (Smart building),       ການບໍລິຫານພະລັງງານ (Energy management), 2. ປັນຍາປະດິດ ແລະ ຫຸ່ນຍົນ (AI / Machine learning and Robotics), 3. ສານເຄມີທີ່ມີມູນຄ່າສູງ (High Value Chemicals), 4. ທຸລະກິດພະລັງງານໃໝ່ (New energy business) ເຊັ່ນ: ພະລັງງານໝູນວຽນ (Renewable energy), ແບັດເຕີລີ ຫຼື ລະບົບກັກເກັບພະລັງງານ (Energy Storage System), 5. ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ (Environment and sustainability) ເນື່ອງຈາກເປັນກຸ່ມອຸດສາຫະກຳທີ່ມີສັກຍະພາບການເຕີບໃຫຍ່ທາງດ້ານທຸລະກິດສູງ ສາມາດຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຕອບໂຈດການພັດທະນາສັກກາຍະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງເອັດສຊີຈີໄດ້ໃນທຸກກຸ່ມທຸລະກິດ.

CAS ICCB ເຊື່ອໝັ້ນວ່າຄວາມຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ    ນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທັງພາກທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທັງໃນໄທ ແລະຈີນ. ຈາກການທີ່ CAS    ຈະໄດ້ມີໂອກາດໃນການທົດລອງຕະຫຼາດນະວັດຕະກຳໃນປະເທດໄທເຊິ່ງເປັນອີກໜຶ່ງປະເທດຊັ້ນນຳໃນພູມີພາກອາຊຽນ ຕາມແນວທາງຂອງ Belt and Road initiative (BRI) ຫຼື ໂຄງການເສັ້ນທາງສາຍໃໝ່ແຫ່ງສະຕະວັດທີ່ 21 ຂອງຈີນ, ພາຍໃຕ້ມູນຄ່າໂຄງການໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົ້ນທຶນນັກວິໄຈ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະຖານທີ່, ເຄື່ອງມືໃນການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາລວມໄປເຖິງຜົນຕອບແທນຈາກການສ້າງສັນນະວັດຕະກຳ ລວມຫຼາຍກ່ວາ 100 ລ້ານຢວນ (ປະມານ 500 ລ້ານບາດ).

ທັງນີ້ ຄວາມຮ່ວມມືກັບເອັດສຊີຈີກັບສໍານັກງານນະວັດຕະກຳ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື(ບາງກອກ) ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດຈີນດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ:

  1. ການຈັດຕັ້ງສູນຄວາມຮ່ວມມື “SCG-CAS ICCB Innovation Hub” ທີ່ອາຄານ INC2 Tower D ສຳນັກງານພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ, ອຸທິຍານວິທະຍາສາດປະເທດໄທ, ແຂວງປະທຸມທານີ ໂດຍພັດທະນາ Open Innovation Center ຂອງເອັດສຊີຈີບາງສ່ວນ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເປັນແຫຼ່ງໃນການສ້າງຄວາມຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ, ໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສຳລັບການຈັດສະແດງຜົນງານນະວັດຕະກຳ, ການຈັດປະຊຸມສຳມະນາທາງວິຊາການ ລວມເຖິງພື້ນທີ່ຫ້ອງທົດລອງເພື່ອເຮັດການວິໄຈ ແລະ ພັດທະຍາຕໍ່ຍອດ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳນັກງານ ລວມທັງສຳລັບການພັດທະນານະວັດຕະກຳຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເອັດສຊີຈີ ແລະ CAS ແລະ ສຳລັບນັກວິໄຈຈາກ CAS ໂດຍສະເພາະ.

ນອກຈາກນີ້, ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງໃຊ້ເປັນບ່ອນສະເພາະທຸລະກິດ ແລະ ການທົດລອງໃນດ້ານການຄ້າ (Startup incubation and acceleration) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ຈາກຈີນທີ່ມີສັກກະຍະພາບ ແລະ ສົນໃຈທີ່ຈະມາເຮັດທຸລະກິດໃນອາຊຽນຮ່ວມກັບເອັດສຊີຈີທັງໃນຮູບແບບຂອງການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການເຮັດໂຄງການຮ່ວມກັນ ຫຼື ການທົດລອງໃຊ້ນະວັດຕະກຳເພື່ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ.

  1. ການນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີທີ່ພັດທະນາແລ້ວເບື້ອງຕົ້ນມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດກັບປະເທດໄທ ໂດຍຜ່ານການຖ່າຍທອດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສິດ ເທັກໂນໂລຢີ (Technology Transfer and Licensing) ທັງໃນຮູບແບບການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ CAS ຫຼື ເຄືອຂ່າຍທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ຂອງ CAS ທີ່ມີຢູ່ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນດ້ານອື່ນໆ ຫຼື ພັດທະນາເປັນໂຊລູຊັນໃໝ່ຂອງເອັດສຊີຈີ ແລະ ການຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ສິດໃນເຕັກໂນໂລຊີຫຼື ຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງ CAS ທີ່ມີສະເພາະນັ້ນເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນການພັດທະນານະວັດຕະກຳຕໍ່ໄປ ເຊັ່ນ: ການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີ sensor / IoT ຂອງ CAS ມາໃຊ້ສ້າງເປັນໂຊລູຊັນຕ່າງໆຂອງເອັດສຊີຈີເຊັ່ນ: Smart building ຫຼື Plant reliability monitoring ເປັນຕົ້ນ.
  2. ການຮ່ວມວິໄຈ ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳ (Joint Research Project) ເພື່ອພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະກຸ່ມທຸລະກິດຂອງເອັດສຊີຈີ ໂດຍນັກວິໄຈຈາກແຕ່ລະກຸ່ມທຸລະກິດຂອງເອັດສຊີຈີຮ່ວມກັບນັກວິໄຈຈາກ CAS.
  3. ການເປັນແຫຼ່ງສະເພາະເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລະກອນຂອງປະເທດໄທ ແລະ ຈີນຜ່ານການອົບຮົມສະເພາະທາງ, ຜ່ານການສຶກສາຂັ້ນສູງ ຫຼື ການຮຽນໃນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ ທັງໃນຮູບແບບຂອງການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ໃນຫົວຂໍ້ເຕັກໂນໂລຊີຫຼື ນະວັດຕະກຳດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການຈັດເວີກຊັອບໃນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກເອັດສຊີຈີ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ່ວມມືອື່ນໆ.
  4. ການສ້າງຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນ ເພື່ອສະແຫວງຫາໂອກາດໃນການລົງທຶນ ໃນກອງທຶນວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ມີສັກກະພາບດ້ານການຄ້າສູງໃນປະເທດຈີນ ຫຼື ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຮ່ວມກັນໃນພູມີພາກອາຊຽນ.

ເອັດສຊີຈີຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າຄວາມຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ຈະສາມາດດຶງສັກກະຍະພາບດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງທັງສອງອົງກອນມາແລກປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃຫ້ເກີດການສ້າງລະບົບນິເວດວິທະຍາທີ່ກ້ວາງຂວາງຂຶ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນານະວັດຕະກຳຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນປະຈຸບັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.     ນຳມາເຊິ່ງການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການແຂ່ງຂັນ, ການສ້າງຄວາມຢືນຢົງໃຫ້ກັບທຸລະກິດຫຼັກຂອງເອັດສຊີຈີທີ່ມີຢູ່ຕະຫຼອດຈົນເຖິງການສະແຫວງຫາໂອກາດທາງທຸລະກິດໃໝ່ໆທີ່ຊ່ວຍສານສຳພັນອັນດີລະຫວ່າງຈີນ    ແລະ ໄທໄດ້ໃນຕໍ່ໆໄປ. ທ່ານ ລຸ້ງໂລດ “ກ່າວສະຫຼຸບ”

 

ຜູ້ສົນໃຈສາມາດຕິດຕາມຂ່າວສານຕ່າງໆ ຂອງເອັດສຊີຈີໄດ້ທີ່:

http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel

Twitter: @scgnewschannel ຫຼື Line@: @scgnewschannel

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ