Vientiane Times Lao
ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບປັບປຸງ ມື້ວານນີ້ ວັນທີ 3 ທັນວາ 2019 ຢູ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII, ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ບ່ອນອີງທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເລື້ອຍໆມາ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ປັດຈຸບັນມີບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 11 ບໍລິສັດ ສາມາດລະດົມທຶນໄດ້ທັງໝົດ 19.190,39 ຕື້ກີບ ມີຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຫຼາຍພໍສົມຄວນ ໂດຍມີຈຳນວນບັນຊີຫຼັກຊັບທັງໝົດ 14.724 ບັນຊີ, ໃນນີ້ ບັນຊີຫຼັກຊັບທີ່ເປັນຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ 11.479 ບັນຊີ ກວມ 78,22% ຂອງຜູ້ລົງທຶນທັງໝົດ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫຼັກຊັບສະບັບປັບປຸງນີ້ ຈະເປັນກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫຼັກຊັບ ແລະ ຈະມີນິຕິກໍາໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບໜັກແໜ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງ ກ່າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍ ບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນ; ສ້າງເງື່ອນໄຂອັນສະດວກໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສາມາດລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດທຶນ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ປະກອບສ່ວນລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບໃຫ້ຫຼາຍ ຂຶ້ນ; ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວ : ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ຄຳພັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ