Vientiane Times Lao
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈະເລືອກເອົາສະມາຊິກ 164 ທ່ານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈະເລືອກເອົາສະມາຊິກ 164 ທ່ານ

ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ໄດ້ປະກາດຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈະເລືອກເອົາສະມາຊິກ 164 ທ່ານ ຈາກຈຳນວນຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ 224 ທ່ານ ໃນ 18 ເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021 ເປັນວັນປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສຳນັກງານໜັງສືພິມພາສາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລວບລວມບັນດາລາຍຊື່ ແລະ ຊີວະປະຫວັດຂອງຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ ຈາກແຕ່ລະເຂດມາໄວ້ຢູ່ໃນໜ້າເຟດສບຸກ ຂອງວຽງຈັນທາຍພາສາລາວ

ທ່ານຜູ້ອ່ານສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງຂໍ້ມູນຊີວະປະຫວັດຂອງບັນດາຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້:

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 01 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 02 ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 03 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ແຂວງອຸດົມໄຊ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 05 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 06 ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 07 ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 08 ແຂວງຫົວພັນ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 09 ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ