Visit BigblueAgency
ສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໃຫ້ລັດຖະບານສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນເພື່ອສົ່ງອອກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້

ສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໃຫ້ລັດຖະບານສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນເພື່ອສົ່ງອອກ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້

ໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2023 ນີ້, ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກຳມາທິການແຜນ ການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະ ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ອອກນະໂຍບາຍ, ແກ້ໄຂບັນດາກົດໝາຍ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນທົດແທນການນຳເຂົ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ.

ໂດຍທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ຕາມ 3 ປະເພດ ຄື: ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ, ການສົ່ງອອກຜ່ານ Re export  ແລະ ການສົ່ງອອກກັບທີ່. ໃນນັ້ນ, ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ມາດຕາ 12 ທີ່ໄດ້ກໍານົດວ່າ ຜູ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຕ້ອງໂອນລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການສົ່ງອອກ ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຜ່ານບັນຊີເງິນຝາກສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ທັງນີ້ ຍັງເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈາກການສົ່ງອອກ ໄລຍະ 5ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ລັດຖບານ ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 36%, ມະຕິສະ ພາແຫ່ງຊາດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງມູນຄ່າສົ່ງອອກ;  ສິ່ງສຳຄັນໃຫ້ສຸມໃສ່ຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກ ທີ່ມີການປຸງແຕ່ງ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ຍັງໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານ ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນພາສີອາກອນຕາມກໍລະນີ ແລະ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ມີນະໂຍບາຍງົບປະມານລົງທຶນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະ ລິດ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ; ວາງມາດຕະການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ ການຕະຫຼາດພາຍໃນ ໃຫ້ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະ ສະບຽງອາຫານ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ພາຫະນະຂົນສົ່ງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຮັບໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ; ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການດັດສົມ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ-ສົ່ງ ອອກ, ລາຄາສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຄ່າຄອງຊີບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ວາງມາດຕະການດ້ານຈິດຕະສາດສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະວຽກການໂຄສະນາ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ເງິນກີບ.

ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ຄວນດຳເນີນໄປຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນ ເພາະມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ໂດຍໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍນຳໃຊ້ປະລິມານເງິນ M2 (ເງິນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານ) ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະ ລິດທຸລະກິດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ກໍຄື ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ; ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນ ດ້ວຍການປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີຜົນສັກ ສິດ. 

Related Articles

Leave a Reply