Visit BigblueAgency
ສະຫວັນນະເຂດຈະປູກໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 3.240 ເຮັກຕາ ໃນ​ປີນີ້

ສະຫວັນນະເຂດຈະປູກໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 3.240 ເຮັກຕາ ໃນ​ປີນີ້

ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້ ພະ​ແນກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ປີ 2021 ນີ້ແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດມີແຜນຈະປູກໄມ້ໃຫ້ 3.240 ເຮັກຕາ ເນື່ອງ​ໃນ​ວັນ​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊາດ (​ວັນ​ທີ 1 ມິ​ຖຸ​ນາ 2021) ຊຶ່ງ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ໄດ້​ກຽມແກ່ນພັນໄມ້ໄວ້​ແລ້ວ 1.860 ກິໂລ ແລະ ກ້າເບ້ຍໄມ້ປະເພດຕ່າງໆໄດ້ແລ້ວ 2,4 ລ້ານເບ້ຍ, ນອກນັ້ນ ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້​ຈະ​ຮ່ວມ​ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆໃນ​ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທີ່ຊຸດໂຊມໃຫ້ໄດ້ 36.450 ເຮັກຕາ.

ຂະ​ແໜງ​ປ່າ​ໄມ້ຍັງໄດ້ເວົ້າຕື່ມ​ວ່າ: ກິດຈະກໍາປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ໃນ​ໂອກາດວັນ​ດັ່ງ​ກ່າວຢູ່​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ແມ່ນ​ຈັດ​ຢູ່ 3 ຈຸດຄື: ປູກໄມ້ພັນພື້ນເມືອງ (ມີຕົ້ນດອກຄູນ, ຕົ້ນສົ້ມພໍ່, ຕົ້ນດອກຈໍາປາ ແລະ ໄມ້ປະດັບອື່ນໆຕາມແຄມທາງ, ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ຕ່າງໆ​ຢູ່ປ່າສະຫງວນ-ປ່າປ້ອງກັນ ດົງນາຕາດ ຊຶ່ງເປັນການຟື້ນຟູປ່າດົງນາຕາດ ດ້ວຍການປູກເສີມກ້ອງປ່າ ແລະ ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ຕ່າງໆຢູ່ປ່າສະຫງວນ ດົງພູວຽງ ເມືອງພີນ ປະກອບມີເບ້ຍໄມ້ດູ່, ແຕ້ຄ່າ, ສົ້ມຝາດ, ແຕ້ຮໍ ແລະ ໄມ້​ອື່ນໆ.

ຂໍ້​ມູ​ນ-ພາບ: ສ​ພ​ຂ

Related Articles

Leave a Reply