Vientiane Times Lao
ສູນຄວບຄຸມການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ສູນຄວບຄຸມການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ສູນຄວບຄຸມການເດີນລົດໄຟຂອງໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ເມື່ອວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາກ່ອນທີ່ຈະເປີດການນໍາໃຊ້ທາງລົດໄຟຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ວັນທີ 2 ທັນວາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຊຶ່ງສູນດັ່ງກ່າວນີ້ພະນັກງານຄວບຄຸມການຈັດສົ່ງສາມາດດຳເນີນການອອກຄຳສັ່ງຕ່າງໆເທີງໜ້າຈໍຄອມພີວເຕີ້ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຄຳສັ່ງໃຫ້ຂະບວນລົດໄຟແລ່ນໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ມາຮອດສະຖານີ, ໝາຍເລກລົດໄຟ, ໄລຍະການແລ່ນ, ການແລ່ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການກຳນົດຄວາມໄວຂອງລົດໄຟ, ສ້າງຄໍາສັ່ງການແລ່ນລົດໄຟໃຫ້ໂປ່ງໃສສອດຄ່ອງກັບເວລາຕົວຈິງ ແລະ ຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານຂອງລົດໄຟແບບລວມສູນ.

ພາຍໃນສູນມີຫ້ອງເຊີຟ໌ເວີຄວບຄຸມອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊຶ່ງມີລະບົບການດຳເນີນງານ ແລະ ການຜະ ລິດ ເຊັ່ນ: ການບໍລິການປີ້ລົດໄຟ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ຫ້ອງການອັດຕະໂນມັດ, ຫ້ອງເຊີຟ໌ເວີດ້ານການສື່ສານເປັນສູນສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເພື່ອດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການທົດສອບ, ການສື່ສານ ແລະ ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ, ຫ້ອງເຊີຟ໌ເວີດ້ານສັນຍານ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍລົດໄຟພາຍໃນທີ່ດຳເນີນການຕິດຕາມການດຳເນີນງານ ແລະ ການສົ່ງຄຳສັ່ງ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຄວບ ຄຸມອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບສັນຍານແບບລວມສູນ ຢູ່ທຸກສະຖານີ.

ຫ້ອງຄວບຄຸມໃຫ່ຍຮັບຜິດຊອບການຈັດສົ່ງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການຈາລະຈອນທັງໝົດຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ນຳໃຊ້ລົດໄຟໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຢ່າງສູງສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດ,ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຜ່ານ ແລະ ອຸປະກອນການຂົນສົ່ງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ສັງລວມແຜນການປະຕິບັດງານປະຈຳວັນຂອງການຂົນສົ່ງທຸກຮູບແບບ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກວດສອບ, ການລາຍງານສະພາບການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕົງຕໍ່ເວລາຂອງຂະບວນລົດໄຟ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານເຫດການອຸບັດເຫດທີ່ສຳຄັນ -ຮ້າຍແຮງ ແລະ ໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກທຳມະຊາດໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາ, ເມື່ອເກີດມີອຸບັດເຫດ ຫຼື ໄພພິບັດຂັດຂວາງການສັນຈອນຂອງລົດໄຟ, ໃຫ້ອອກຄຳສັ່ງບອກທິດທາງການສັນຈອນ, ເສັ້ນທາງອອ້ມ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ຂະບວນລົດໄຟໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາ, ຖ້າມີເຫດຈຳເປັນສຸກເສີນມີຄວາມຕັ້ງການສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍລົດກູ້ໄພໄດ້.

ຫ້ອງບໍລິຫານດຳເນີນງານ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ມີໜ້າທີ່ກຳນົດ, ຄວບຄຸມປາຍທາງຂະບວນລົດໄຟໃນເສັ້ນທາງທັງໝົດ, ສ້າງແຜນງານ ແລະ ຈຳນວນການບັນທຸກ, ຄວບຄຸມການຂົນສົ່ງຂອງລົດໄຟໂດຍຍສານ, ລົດໄຟໂດຍສານລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ລົດໄຟໂດຍສານສາຍຕົງ, ສ້າງແຜນງານການຈັດສົ່ງຜູ້ໂດຍສານໃຫ້ມີທີ່ສົມດຸນ, ດຳເນີນຈັດການວຽກງານການເປີດຖ້ຽວເພີ່ມ, ການຢຸດ, ການປ່ຽນເສັ້ນທາງ, ການສັບປ່ຽນ ແລະ ຈັດສັນນຳໃຊ້ຕູ້ລົດໂດຍສານຂອງຂະບວນລົດໄຟໂດຍສານລະຫວ່າງປະເທດ.

 ຂໍ້ມູນ: ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ