Vientiane Times Lao
ສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງຈະກວດ ແລະ ຜ່າຕັດຕາໃຫ້ລ້າສໍາລັບຜູ້ ດ້ອຍໂອກາດ

ສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງຈະກວດ ແລະ ຜ່າຕັດຕາໃຫ້ລ້າສໍາລັບຜູ້ ດ້ອຍໂອກາດ

ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ ທົ່ງປົ່ງ ຮ່ວມກັບສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະ ກິດສິງກະໂປຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອກວດ ສຸຂະພາບຕາ ແລະ ຜ່າຕັດຕາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນລະ ຫວ່າງວັນທີ 11-13/10/2019 ທີ່​ ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ ຕາທົ່ງປົ່ງ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ​.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໃນມື້ວານນີ້ 03/10/2019 ວ່າ: ທຸກຄົນສາມາດເລີ່ມໄປລົງທະບຽນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 04-09/10/2019.

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ